04
11 2016
1336

Ministerul Finanțelor a lansat consultări publice cu privire la eficientizarea guvernanței bugetar-fiscale

Ministerul Finanțelor a lansat consultări publice cu societatea civila și mediul academic referitor la eficientizarea guvernanței bugetar-fiscale prin preluarea bunelor practici de la țările care au avansat în acest domeniu. De asemenea, este analizată și posibilitatea de a introduce un Consiliu Fiscal ca instituție independentă, care să se ocupe de evaluarea calitativă a politicilor bugetar-fiscale. Guvernanța fiscală se referă la normele reglementate și procedurile care influențează politica fiscală și bugetară, adică aprobarea, desfășurarea și monitorizarea politicilor respective. Țările cu o guvernanță fiscală eficientă reușesc să-și îmbunătățească cheltuielile publice, au o planificare fiscală orientată pe un termen mai lung și o tendință de reducere a deficitului bugetar. UE a stabilit norme de guvernanță fiscală în 2011 printr-o directivă care stabilește cadrele bugetare ale țărilor-membre, aceasta este cunoscută ca ”pachetul celor șase”. Consiliul Fiscal este un organism independent care se ocupă de monitorizarea și evaluarea performanței fiscale. Acesta dă o apreciere propunerilor de bugete anuale, analizează și raportează despre sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. De regulă, rapoartele sunt publice, iar Guvernul este obligat sa țină cont de recomandările Consiliului. În prezent, Republica Moldova nu are un asemenea Consiliu, care este un element al guvernanței bugetar-fiscale. La această etapă este greu să dăm un răspuns ferm dacă suntem pregătiți pentru introducerea acestei structuri. Vrem să analizăm atent și să reflectăm în comun asupra unei abordări care ar corespunde țării noastre și să etapizăm acțiunile pe termen scurt și mediu într-un mod cât mai realist, a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Ministerul Finanțelor studiază experiența privind guvernanța bugetar-fiscală, precum și modul de funcționare și atribuțiile Consiliului în țările UE. Astfel, la consultările publice participă și reprezentanți ai ministerelor Finanțelor din Lituania, Serbia, Slovacia, dar și a Consiliului Fiscal din Serbia, țări în care guvernanța bugetar-fiscală este mai avansată și Consiliul Fiscal funcționează deja de mai mulți ani. Colegii țărilor prezente au descris și metodele de guvernanță bugetar-fiscală aplicate în statele europene și au făcut recomandări. Introducerea unui Consiliu Fiscal în Republica Moldova va fi analizată în raport cu alte priorități stringente, implicații de cost și resurse umane. Programul de suport bugetar al UE „Reforma politicii finanțelor publice” presupune analiza acestui obiectiv, fiind introduse acțiuni pentru anul curent și anul viitor. Guvernanța bugetar-fiscală în RM este prevăzută prin Legea privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală și Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

Guvernanța fiscală în Republica Moldova și oportunitatea creării unui consiliu fiscalvia | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.