15
10 2020
518

Ministerul Finanțelor anunță despre semnarea contractelor de recreditare

Ministerul Finanțelor anunță, că în scopul valorificării fondurilor Împrumutului oferit de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanțării Proiectului “Răspuns de urgență la COVID-19 și Suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, au fost semnate Contractele de Recreditare cu Instituțiile Financiare Participante intermediare:

  • BC „MoldovaAgroindbank” S.A.
  • BC „Victoriabank” S.A.
  • BC „ProCredit Bank” S.A.
  • BC „Moldindconbank” S.A.
  • BC „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.
  • BC „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.
  • BC „Comerțbank” S.A.
  • BC „Eximbank„ S.A.

Împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, în sumă totală de 70.0 mil. Euro a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și ratificat de Parlament.

Componenta Liniei de credit pentru recreditarea întreprinderilor sectorului real constituie 30.0 mil. Euro și urmează a fi implementată de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) și a Instituțiilor Financiare Participante (IFP).

Obiectivul Liniei de credit este de a susține activitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, crearea și menținerea locurilor viabile de muncă, facilitând accesul la fonduri de finanțare avantajoase. 

 

Creditele vor fi eliberate cât pentru finanțarea investițiilor, atât și pentru capital circulant necesar agenților economici, care au suferit în urma consecințelor pandemiei.

Componenta de 40.0 mil. Euro a Proiectului, din care vor putea fi finanțate cheltuielile necesare ce țin de îmbunătățirea sectorului sănătății publice și a infrastructurii aferente, urmează a fi implementată prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a OGP AE.  

 

Mai multă informație privind condițiile generale de recreditare a fondurilor Liniei de credit prin Instituțiile Financiare Participante intermediare este expusă pe pagina web a Ministerului Finanțelor


via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.