05
01 2017
1646

Ministerul Finanțelor: consultarea proiectului de lege, ce reglementează activitatea independentă a comerţului cu amănuntul

Ministerul Finanţelor a elaborat Proiectul privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul și-l propune spre consultare. Proiectul de lege conține cerințele de înregistrare, precum și cele de încetare a activității independente. Astfel, potrivit documentului, pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control, persoana fizică trebuie să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu, o cerere aprobată de către Ministerul Finanțelor. Totodată, la cerere se prezintă și următoarele documente - copia buletinului de identitate, copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a mașinii de casă și control de pe piața internă, contractul privind asistența tehnică pentru mașinile de casă și control. De asemenea, agentul economic prezintă și cartea tehnică a mașinii de casă și control, registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru aceste aparate, instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere a mașinilor de casă și control, precum și copia documentului eliberat de instituția financiară, ce confirmă deschiderea contului bancar. Cât privește încetarea activităţii independente și radierea din evidență a mașinii de casă și control, persoana fizică trebuie să prezintă cartela de înregistrare a mașinii de casă și control, cartea tehnică sau pașaportul, registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru mașini și o informație despre închiderea conturilor bancare. Procesul de înregistrare sau radiere din evidență a mașinii de casă și control derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de înregistrare și exercitare a controlului asupra utilizării mașinilor de casă și control aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 23 octombrie 2014. Proiectul de lege privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice, care practică activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, îl puteți consulta aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.