05
07 2021
487

Ministerul Finanțelor: informație operativă privind executarea BPN

În perioada ianuarie – iunie 2021 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 34,9 mld. lei, fiind în creștere cu 5,9 mld. lei față de perioada similară a anului trecut, anunță Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile au constituit 38,2 mld. lei,  comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,7 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,3 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,6 mld. lei.

Veniturile bugetului de stat în primele 6 luni a anului 2021 au constituit 21,5 mld. lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat  cu  4,0 mld. lei.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 9,6 mld. lei, cu 1,5 mld. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 12,6 mld. lei, fiind în creștere cu 2,7 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 26,3 mld. lei, mai mult cu 4,0 mld. lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 4,8 mld. lei și este la același nivel cu perioada similară a anului precedent. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 5,9 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-iunie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.
 

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 prioritar sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și  achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că, nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților.

 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.