29
11 2016
995

Ministerul Finanțelor propune modificarea bugetului de stat pentru 2016

Bugetul de stat pentru anul 2016 va suferi unele modificări. Conform unui proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor, bugetul urmează a fi majorat cu 328,5 mil. lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Modificările bugetului nu vor afecta deficitul bugetar. Necesitatea operării modificărilor la buget pentru anul curent este dictată de ajustarea indicatorilor bugetari, reieșind din evoluția încasărilor la buget, majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului, în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii, comparativ cu cele aprobate inițial. Totodată, modificările sunt necesare pentru realizarea plății ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cauzată de creșterea numărului beneficiarilor de prestații de asistență socială, precum și pentru asigurarea transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016. Conform proiectului, se estimează că veniturile totale ale bugetului de stat vor constitui 29 641,6 mil. lei. Astfel, veniturile vor crește cu circa 330,1 mil. lei, comparativ cu cele aprobate prin Legea pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, ca urmare a tendinței de restabilire a comerțului exterior, care au avut un efect pozitiv asupra încasărilor la bugetul de stat. S-au înregistrat creșteri la capitolul TVA cu circa 173,1 mil. lei și la taxele asupra comerțului exterior și operațiunilor externe - cu circa 157 mil. lei. La capitolul cheltuieli, modificările din proiect sunt propuse pentru domeniile ”Protecție socială”, ”Servicii de stat cu destinație generală” și ”Apărare națională”. Se propune majorarea cu 224,3 mil. lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, dintre care cu 218,9 mil. lei pentru acoperirea deficitului bugetar. Această majorare este cauzată de reducerea cu 205,7 mil. lei a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat și alocarea suplimentară a mijloacelor în sumă de 13,1 mil. lei pentru plata indemnizației paternale. La fel, se alocă suplimentar 5,4 mil. lei pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, dat fiind creșterea numărului beneficiarilor de astfel prestații. De asemenea, va fi suplinit și bugetul Ministerul Educației cu 3,8 mil. lei, pentru plata indemnizațiilor destinate copiilor rămași fără îngrijire părintească din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii, subordonate Ministerului Educaţiei. Totodată, la solicitarea Ministerului Apărării se propune diminuarea bugetului acestuia cu 1,2 mil. lei, care se direcționează pentru majorarea cotei părți a ministerului în capitalul social al Î.S. Aeroportul Internațional Mărculești. Modificarea respectivă este condiționată de necesitatea achitării lucrărilor de proiectare și construcție a apeductului de la care se alimentează zona locativă a Bazei de aviație, instituție din subordinea Ministerului Apărării. Proiectul legii poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.