08
06 2016
898

Ministerul Culturii anunță concursul de selectare a companiei pentru realizarea lucrărilor de amenajare la Orheiul Vechi

Ministerul Culturii anunță concursul de selectare a companiei pentru realizarea lucrărilor de amenajare a „Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi” și zonei de protecție a acesteia. Termenul de realizare a lucrării este de 6 luni iar data limită de prezentare a ofertei este 24 iunie 2016, ora 17:00. În cadrul activităților planificate, Proiectul are nevoie să procure servicii de elaborarea a Planul de Amenajare a Teritoriului Intercomunal ”Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi” și zonei de protecție a acesteia, ce include analiza și evaluarea situaţiei existente; analiza SWOT; diagnostic - identificarea problemelor și disfuncționalităților; strategia: viziuni, obiective, măsuri; reglementări de intervenție, urbanism și arhitectură pentru zonarea teritorială; piese desenate etc. În termenul de executare a lucrărilor de 6 luni intră toate fazele și etapele necesare de trecut inclusiv avizarea; costul lucrărilor de elaborare. Elaboratorul va transmite beneficiarului (MC) documentația în 5 (cinci) exemplare pe suport de hârtie + varianta electronică (inclusiv baza de date a suportului cartografic) cu toate studiile și materialele utilizate în procesul elaborării. Ofertele pot fi expediate la adresa de email:ncurnic@chemonics.md sau pe suport de hârtie la adresa oficiului Proiectului. Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 12:00, ora locală Chișinău, 15 iunie 2016 prin email la adresa ncurnic@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare - și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare. Doar răspunsurile în formă scrisă emise de Chemonics vor fi considerate oficiale și vor avea valoare în procesul RFQ și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Chemonics sau orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebare cu privire la acest RFQ. Documentul

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.