11
05 2016
1062

Ministerul Finanţelor a dat start procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2017-2019)

S-a desfăşurat prima şedinţă a Membrilor Grupului coordonator pentru elaborarea CBTM (Cadrul bugetar pe termen mediu). Agenda de lucru a inclus subiecte care ţin de:
  • Evaluarea procesului CBTM (2016-2018) şi măsurile de consolidare a procesului pentru etapa următoare;
  • Prognoza macroeconomică pentru anii 2017-2019;
  • Aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM pe anii 2017-2019;
  • Discuţii asupra obiectivelor preliminare ale politicii bugetar fiscale şi vamale.
Preşedintele Grupului Coordonator CBTM – ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu a accentuat importanţa documentului şi a cerut participanţilor la proces responsabilitate şi respectarea calendarului de acţiuni pentru formularea şi definitivarea CBTM. CBTM este un instrument important prin care este asigurată legătura dintre cadrul de politici şi buget, iar elaborarea documentului respectiv trebuie să devină un exerciţiu serios care, în final, să aducă îmbunătăţiri de management al finanţelor publice. Fac apel către participanţi să propună strategii sectoriale de reforme care să fie reflectate în CBTM, a menţionat Octavian Armaşu. De asemenea in cadrul şedinţei s-a menţionat că procesul elaborării CBTM (2016-2018) a decurs cu întîrzieri din cauza mai multor constrîngeri, inclusiv de ordin politic. În acest context, au fost propuse mai multe măsuri de consolidare a CBTM (2017-2019), printre care îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor de către Grupul coordonator; convocarea regulată a grupurilor de lucru sectoriale şi audierea rapoartelor de activitate; sporirea gradului de responsabilitate şi implicare în proces a tuturor factorilor, în special a autorităţilor publice centrale de specialitate şi sporirea calităţii materialelor prezentate etc. Totodată, Ministerul Economiei a expus prognoza preliminară a indicatorilor macro-economici pentru următorii trei ani, care vor fi luaţi la baza elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019 şi au fost iniţiate unele discuţii preliminare asupra politicii fiscale şi vamale pentru următorii trei ani. Ministerul Finanţelor planifică să prezinte Guvernului spre aprobare documentul CBTM pe anii 2017-2019 către luna iunie.

via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.