27
01 2014
1870

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei dă asigurări că beneficiarii de ajutor social își vor primi la timp banii

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei informează beneficiarii care nu au primit la timp ajutorul social, din motive de erori tehnice ale sistemului informațional automatizat ”Asistența Socială”, că își vor primi banii cu data depunerii cererii, imediat ce aceste erori sunt înlăturate. Sistemul Informațional Automatizat a fost pus în funcțiune în luna septembrie 2013 și are un termen de supraveghere si adaptare de 12 luni de la data de dare în exploatare. Dat fiind că programul informațional pentru acest sistem este unul nou scris de experții consorțiului internațional MATERNA, special pentru Republica Moldova, în procesul de activitate mai apar necesități de corelare și adaptare. Rarele situații de erori tehnice care apar la etapă encipientă de activitate a sistemului sunt întstrăinate de experții ce monitorizează implementarea sistemului în decurs de la 24 de ore pîna la 10 zile. Din aceste motive unii beneficiari au primit cu întărziere ajutorul social pentru lunile precedente. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei informează populația că aceste erori sunt înlăturate de urgență iar beneficiarii își primec sumele cuvenite cu calculrarea lor de la data depunerii cererii de solicitantul de ajutor social. Obiectivul general al proiectului implementat cu suportul Băncii Mondiale este utilizarea tehnologiilor moderne pentru sistemul de asistență socială ce include prestații de asigurări sociale și servicii. În urma implementării proiectului Sistemul Informațional Automatizat - "Asistență Socială" peste 1200 asistenţii sociali comunitari au fost asiguraţi cu calculatoare şi echipament periferic. Deasemenea 250 calculatoare au fost instalate în cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială. În total în cadrul proiectului au fost procurate și instalate în jur de 1500 de calculatoare. În fiecare localitate în biroul asistentului social a fost instalat cîte un calculator. Fiecare direcţie /secţie de asistenţă socială din țară a beneficiat de cate 5 seturi de echipament tehnic (calculatoare, imprimante, scanere ş.a.). Toate calculatoarele au fost conectate la rețeaua Internet. Au fost elaborate cernțele funcționale și de design conceptual al sistemului informațional, elaborată arhitectura generală a sistemului, elaborate cerințe referitoare la SAAIS Hardware, telecomunicații și Software. Pe parcursul anilor 2012-2013 au fost instruiți în trei etape 1245 de asistenți sociali din toate satele republicii cum să utilizeze calculatorul și programul soft pentru colecatrea datelor în Sistemul Informațional Automatizat - "Asistență Socială". Sistemul Informațional Automatizat - "Asistență Socială" va asigura monitorizarea beneficiarilor pentru prevenirea situațiilor de risc pentru familiile vulnerabile precum și gestionarea mai eficientă a cazurilor de dificultate în care se gasesc familiile sărace. O altă miză este analiza și planificarea mai eficientă a sistemului de asistență socială, o mai bună evidență a datelor referitoare la solicitanți și beneficiari, precum și înregistrarea mai operativă a cererilor pentru acordarea de ajutor social sau serviciilor sociale, iar în rezultat o protecție socială mai sigură pentru populație.

via www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.