19
06 2017
766

Modernizarea serviciilor guvernamentale necesită $1 753 220,85

În Monitorul Oficial nr.190-200 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare de pregătire a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chișinău la 4 mai 2017, care prezintă un tratat încheiat între părţi și prevede acordarea Guvernului RM $1 753 220,85 pentru implementarea proiectului sus-numit. Activitățile de modernizare a serviciilor guvernamentale sunt incluse în Startegia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-202 și se referă la: • eliminarea serviciilor publice depășite de timp sau comasarea mai multor servicii • sporirea accesului la serviciile publice prin canale digitale • asigurarea unui nivel înalt de satistfacție a cetățenilor în legătura cu calitatea serviciilor • reducerea considerabilă a numărului de documente şi a timpului pentru prestarea serviciilor publice • aplicarea unor tarife transparente și echitabile pentru serviciile publice prestate contra plată. Menționăm că Banca Mondială oferă acest avans din contul Instrumentului pentru pregătirea proiectelor Băncii Mondiale la solicitarea Guvernului Republicii Moldova și urmărește următoarele obiective: • dezvoltarea cadrului normativ și metodologic, instituțional, organizatoric, tehnologic de suport al reformei de modernizare a serviciilor publice în conformitate cu Strategia menționată, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, Programul Strategic de modernizare tehnologică a guvernării și alte acte • îmbunătățirea accesului și a calității prestării serviciilor administrative guvernamentale, asigurarea interoperabilității sistemelor IT în sectorul public. Potrivit unor estimări, implementarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale va contribui la reducerea cu 25% a timpului necesar prestării unui set de 21 de servicii publice. În același timp, vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru aplicarea Proiectului. Finanțarea echipei tehnice a Centrului de Guvernare Electronică, implicată nemijlocit în activitățile de pregătire a proiectului, precum și finanțarea echipei de consultanți care vor asigura suportul pentru activitățile operaționale ale Centrului, va implica cheltuieli din bugetul de stat în sumă de $404 mii, prevăzuți deja în Legea bugetului de stat pe anul 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.