Știri

Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabililor

Întru implementarea corectă și eficientă a reformelor fiscale realizate recent și planificate pe viitorul apropiat de SFS, s-a conturat clar necesitatea întîlnirilor periodice de lucru între reprezentanții organului fiscal și ai sferei business-ului, antreprenorilor, experților și specialiștilor în domeniul fiscal și contabil. Pe data de 20 mai, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” şi A.O. „Monitorul Fiscal FISC.md” în parteneriat cu Proiectul USAID/BRITE și cu susținerea Fondului Monetar Internaţional au organizat o masă rotundă cu genericul ”Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabililor”, moderată de către Reprezentantul Permanent al FMI in Republica Moldova, Dna Armine Khachatryan. La eveniment au participat reprezentanți ai Parlamentului, Ministerului Finanțelor, asociațiilor de business și companiilor private, patronatelor ramurale, organismelor profesionale ACAP, ”Ecofin” și AFAM, conducerii și cadrelor didactice din ASEM, auditori, experți fiscali și economici. Consultațiile părților s-au axat pe mai multe teme, precum ar fi: noul statut, noile funcții și noua structură a SFS, sistemul de sancțiuni fiscale, în conformitate cu practica internațională, noua viziune a comunicării între SFS și contribuabili și îmbunățirea serviciilor către contribuabili, toate acestea fiind orientate spre beneficiul contribuabililor.
Modernizarea europeană a Republicii Moldova dictează o nouă abordare a relației dintre autoritatea fiscală şi contribuabil, bazată pe transparență şi corectitudine, ceea ce înseamnă repoziționarea şi reproiectarea întregii autorități fiscale. Principiile majore ale acestei reforme sunt transparența, simplificarea şi reducerea costurilor de onorare a obligațiunilor față de buget – la nivelul agenților economici, şi a costurilor de administrare fiscală – la nivelul autorității fiscale, a spus Șeful IFPS, Ion Prisăcaru. Pentru a răspunde imperativelor timpului, SFS are nevoie de un nou statut, consolidat, și de o nouă structură, care să ofere o bază instituțională pentru eficientizarea activităților orientate spre dezvoltarea serviciilor fiscale.
Experții FMI din cadrul misiunilor de asistentă tehnică consideră că consolidarea împuternicirilor într-un singur serviciu fiscal ca entitate juridică unică și abilitarea acesteia cu funcția de investigare penală, va permite restructurarea semnificativă sub aspect organizațional și operațional și crearea unei structuri organizaționale bazate pe funcții. Acest lucru va însemna mai puțină fragmentare a operațiunilor și armonizarea practicilor, proceselor și procedurilor, a subliniat Dumnealui.
Astfel, cu un nou statut, o legislație îmbunătățită, o structură unificată și o viziune modernă, SFS se va transforma dintr-o autoritate de control, într-o instituție bazată pe deservire. Specialiștii în domeniul fiscal și din comunitatea academică au demonstrat disponibilitate de a participa și mai activ în consultarea anume acestor noi viziuni, în special, în stabilirea și crearea instrumentelor pentru realizarea reformelor și planurilor de reorganizare a SFS, ce inevitabil vor viza sectorul privat. Șeful adjunct al IFPS, Gheorghe Cojocari, vorbind despre sistemul de sancțiuni fiscale în conformitate cu practica internațională și în spiritul conformării benevole, a subliniat necesitatea unei noi abordări a sancțiunilor fiscale, în conformitate cu practica internațională, și aplicarea acestora în raport cu prejudiciu, precum și a precizat tendința SFS de a deveni un partener al contribuabililor, care ar prefera să prevină încălcările fiscale și nu să le controleze și sancționeze. Discursurile participanților din sectorul privat s-au concentrat mai mult asupra imperfecţiunii normelor legislațive și lipsei tălmăcirii unice a acestor norme, întrebarea fiind cine are dreptul de a prezenta contribuabilului comentariile corespunzătoare. Oratorii au vorbit despre dezavantajele procedurilor de control și de executare silită a obligațiilor față de buget, și anume despre practica blocării conturilor bancare ale întreprinderii în mod automat, stopînd circulația financiară și, concomitent, activitatea subiectului. După părerea lor, IMM-urile ar trebui să fie tratate în mod special în procesul administrativ fiscal, luînd în considerație lipsa resurselor financiare adiționale la această categorie de contribuabili, precum și faptul că, în Moldova ponderea IMM-urilor din totalul companiilor înregistrate este în jur de 95%. Iurii Lichii, șef adjunct al IFPS, și Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. Fiscservinform, au vorbit despre Sistemul informațional ca forță motrice în modernizarea administrării fiscale și îmbunățirea serviciilor către contribuabili, și, totodată, despre unele probleme la implementarea acestora. În cadrul discuțiilor la acest capitol participanții mesei rotunde au exprimat recomandări întru perfecționarea serviciilor electronice în derulare (Contul curent al contribuabilului ș.a.), precum și în faza pilot (e-Factura), pentru a fi și mai utile contribuabililor. Evenimentul a demonstrat interesul părților participante în relațiile fiscale la prelungirea dialogului în formatul prezent, inițiat de către SFS în decembrie anului 2011 prin organizare, împreună cu Î.S. ”Fiscservinform”, a primei mese rotunde sub patronatul FMI, cu susținerea Proiectului USAID/BIZTAR - ”Reforma administrării fiscale: realizări și perspective”, Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” fiind coorganizator și oferind mediatizarea întîlnirii. Organizarea următoarei întîlniri în același format anume acum, după părerea participanților evenimentului din 20 mai, demonstrează transparenţă în activitatea SFS şi disponibilitatea conducerii acesteia de a discuta cu reprezentanții din partea businessului şi cu experţii în domeniul fiscal problemele administrării fiscale şi activitatea instituţiei. Dar, după părerea Ministrului Finanțelor, Anatol Arapu, ”perfecțiunea nu are limită”. Dumnealui a salutat dezvoltarea dialogului între reprezentanții statului și sectorului privat și a mulţumit celor prezenţi pentru participare şi acordarea atenţiei sporite reformei administrării fiscale, astfel încît să găsească împreună soluţii eficiente, bazate pe colaborare şi transfer de experienţă.
Administrarea fiscală din Republica Moldova este relativ optimă, dacă o raportăm la rating-ul internaţional. Însă, nu există limite pentru perfecţiune şi trebuie să tindem la acele performanţe, pe care le înregistrează ţările, care sunt mai dezvoltate şi mai eficiente în ceea ce priveşte gestiunea de stat a impozitelor şi taxelor, l-a susținut prezentă la eveniment, reprezentant al Agenției Fiscale Suedeze, dna Carina Silbo.
Organizatorii mesei rotunde au exprimat intenția de a continua practica astfel de întîlniri, la care vor fi discutate diferite probleme de ordin fiscal.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1985 vizualizări

Data publicării:

22 Mai /2014 17:13

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon