10
02 2016
1465

Modificare şi completare la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 1 februarie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 25-30 (5458-5463) din 5 februarie 2016), a fost modificat şi completat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002. Astfel, conform modificărilor operate, în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul la adresarea pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova), prezintă Casei Teritoriale de Asigurări Sociale o declaraţie scrisă pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat sau nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii în statul respectiv, (pînă la modificările operate, era necesar de prezentat certificat privind acordarea/neacordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eliberat de către autoritatea competentă a statului în care s-a născut copilul). În cazul în care a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte. Totodată, aducem la cunoştinţă că, în cazul în care solicitantul va tăinui faptul beneficierii de indemnizaţii pe teritoriul altui stat ori nu va indica corect perioada beneficierii, va fi obligat să restituie pe contul CNAS sumele indemnizaţiilor primite necuvenit. În temeiul modificărilor şi completărilor operate pentru copiii născuţi în anul 2016 cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului atît pentru persoanele asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate, constituie:   
  • 3 100 lei - la naşterea primului copil;
  • 3 400 lei - la naşterea fiecărui copil următor.
  •  Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) constituie 440 lei  (începînd cu   1 octombrie 2015). 
  •  Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (pentru persoanele asigurate) constituie 440 lei (începînd cu 1 octombrie 2015).via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.