20
03 2017
1027

Modificări în Codul muncii: Funcţionarii publici cu statut special vor primi indemnizaţia paternală din bugetul de stat

Indemnizaţia paternală pentru funcţionarul public cu statut special va fi achitată la locul de serviciul al acestuia, din bugetul de stat. Scopul proiectului constă în armonizarea cadrului legislativ în domeniul concediului paternal, prin introducerea unei prevederi care să asigure condiţii egale salariaţilor, indiferent dacă sunt angajaţi, funcţionari publici sau funcţionari publici cu statut special. În aprilie 2016, Parlamentul a votat un proiect ce prevede modificarea şi completarea unor acte legislative, unde în Codul Muncii al Republicii Moldova a fost completat cu art. 1241 care prevede dreptul la concediul paternal, ceea ce reprezintă un pas important în asigurarea egalităţii de gen în Republica Moldova. Totodată, vreau să atrag atenţia asupra faptului că, potrivit art. 1241 al. 4 din Codul Muncii, pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă şi care este achitată din fondul de asigurări sociale. Ulterior, s-a creat o discrepanţă în aplicarea normei menţionate. Deşi funcţionarii publici cu statut special, cum ar fi funcţionarii serviciului vamal, ai organelor apărării, de prevenire şi combatere a corupţiei, securităţii naţionale, potrivit art. 1241 din Codul Muncii, beneficiază şi ei de concediul paternal, însă când ajung la sitagma achitat din fondul asigurărilor sociale, apare conflictul de lege, deoarece ei nu sunt contribuabii la bugetul asigurărilor sociale, deci ei nu pot pretinde să primească bani din acest buget, deoarece nu contribuie la el, a menţionat Liliana Palihovici, autorul proiectului. Astfel, funcţionarii publici cu statut special, care vor solicita concediul paternal, vor primi inemnizaţia la locul de muncă, din contul bugetului de stat, nu din fondul asigurărilor sociale, cum este în vigoare. Proiectul ce prevede completarea Codului Muncii a fost votat în lectură finală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.