27
12 2016
1218

Modificări la Legea cu privire la ipotecă, propuse spre consultare

Notificarea privind ipoteca va fi considerată recepționată la data înmânării scrisorii cu valoare declarată. Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege ce propune această modificare. Data înmânării scrisorii cu valoare declarată cu semnătura destinatarului indicat se vor înscrie pe confirmarea de primire. Totodată, în cazul în care destinatarul refuză primirea trimiterii poștale înregistrate sosite pe adresa lui, angajatul poștal va cere să se facă mențiunea “Refuz primirea”, confirmată prin semnătura pe avizul de recepționare. Dacă destinatarul refuză să înscrie această mențiune, angajatul poștal consemnează refuzul pe aviz și restituie scrisoarea expeditorului. Modificările sunt operate după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul “Notificarea este considerată recepționată la expirarea a şapte zile lucrătoare din ziua expedierii”, precum și textul “sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepționarea notificării”. Curtea a constatat că lipsa de claritate a termenului de recepționare a notificării de către debitorul ipotecar afectează dreptul acestuia de a stinge benevol ipoteca în termenul acordat pentru acest fapt, precum și dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. Astfel, proiectul de lege propune reglementarea notificării debitorului ipotecar prin intermediul scrisorii cu valoare declarată. Noile prevederi vor permite creditorului ipotecar să cunoască cu certitudine faptul că, conținutul scrisorii a fost adus la cunoștința debitorului ipotecar, iar refuzul de a primi scrisoarea cu valoare declarată de către acesta poate fi echivalat cu prezumția notificării. Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.