25
04 2017
4217

Modificări privind acordarea indemnizației de maternitate

Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat, va beneficia de indemnizație de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii și nu realizează venit asigurat, fapt care se va confirma prin carnetul de muncă și prin declarația pe propria răspundere că nu este persoană asigurată. Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Proiectul este elaborat în vederea stabilirii unui raport rezonabil de proporționalitate și echitate între toate categoriile beneficiare de indemnizație de maternitate. Astfel, urmează a fi modificat Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005. Modificarea constă în menționarea în declarația pe propria răspundere a soției că la data acordării concediului de maternitate nu este încadrată în câmpul muncii și nu beneficiază de venit asigurat. Totodată, punctul 49 din Regulamentul dat prevede condițiile de acordare a indemnizației de maternitate acordată soțiilor aflate la întreținerea soțului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost asigurată sau dacă și-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă, urmează a fi abrogat, fiind declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională. Potrivit documentului, pentru stabilirea indemnizației de maternitate, femeile asigurate vor prezenta certificatul de concediu medical în original, buletinul de indentitate în original și copie și declarația pe propria răspundere, conform anexei nr.5 din Regulament. În același timp, soțiile aflate la întreținerea soților asigurați vor prezenta certificatul de concediu medical în original, buletinul de identitate al său și al soțului în original și copie, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al său și al soțului, precum și declarația pe propria răspundere, conform anexei nr. 6 a Regulamentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.