11
01 2017
1647

Modificările Legii privind societățile cu răspundere limitată, propuse spre consultare

Ministerul Economiei a elaborat și propus spre consultare proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile cu răspundere limitată. Documentul propune reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, prin completarea Legii cu un nou alineat la art. 25. Astfel, conform prevederilor din acest proiect, partea socială se va transmite succesorilor persoanelor fizice sau juridice, asociați ai societății, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Transmiterea părții sociale succesorilor este condiționată de acordul asociaților societății, iar refuzul acestora nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului, societatea fiind obligată la plata părții sociale către succesori, conform ultimei situații financiare, care precede datei decesului sau reorganizării / dizolvării asociatului. Totodată, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea sau dobândirea părţii sociale, nu va mai fi necesar ca dobânditorul să prezente actul de constituire modificat al societății, așa cum prevede legea în vigoare. Proiectul privind modificarea și completarea Legii privind societățile cu răspundere limitată poate fi consultată aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.