17
02 2017
2355

Modificările operate în Codul fiscal necesită ajustarea prevederilor altor legi

Ministerul Finanţelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificarea şi completarea unui şir de acte normative. Potrivit documentului, proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării prevederilor actelor legislative în vigoare, urmare a modificărilor și completărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care s-a aprobat reorganizarea de la 1 aprilie 2017 a celor 36 organe fiscale existente într-o singură persoană juridică – Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, conform proiectului, în actele legislative care conțin noțiunea de ,,organ fiscal’’, „inspectorat fiscal de stat teritorial’’, „inspectorat fiscal de stat specializat’’, „Inspectorat Fiscal Principal de Stat’’, aceste noțiuni vor fi substituite cu noțiunea ,,Serviciul Fiscal de Stat’’. Una din modificările propuse se referă la Legea nr.146 – XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat. În acest sens, pentru neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile de asigurare și executare silită a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare. Totodată, sunt propuse modificări şi asupra Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii. Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii este stabilit că pentru virarea cu întârziere a defalcărilor specificate se aplică sancţiunile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală, pe când Codul fiscal stabileşte doar penalităţi pentru neachitarea impozitelor şi taxelor, fără să stabilească penalităţi pentru neachitarea în termen a altor plăţi. Prin aprobarea proiectului de lege, pentru virarea cu întârziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, se va calcula și achita la bugetul de stat o majorare de întîrziere la fel ca pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor. Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.