Știri

Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional în anul 2017

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 158 din 23.12.2016, a fost aprobat modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017. Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii selectați de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul programului pilot privind implementarea Contului unic al contribuabilului, vor putea achita obligațiile faţă de bugetului public național la Contul unic al contribuabilului, prin utilizarea unui ordin de plată, generat din SIA „Contul curent al contribuabilului”, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 Cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se va efectua la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei părți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, bugetul local, conform normativelor stabilite la art.14 al legii nominalizate. În conformitate cu implementarea în anul 2017 a prevederilor politicii bugetar-fiscale și prevederilor Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, Clasificația economică a fost completată cu următoarele coduri:
  • cod ECO 111124 - Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului;
  • cod ECO 111261 - Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției;
  • cod ECO 143113 - Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției;
  • cod ECO 145161 - Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.
Din 1 ianuarie 2017, a fost exclusă Plata de risc (cod ECO 142247), care se vira la codul IBAN: MD21TRGAAA14224701000000. De asemenea, plăţile pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Naţional prin intermediul Serviciului Vamal (cod ECO 114532), care se virau la bugetul de stat la codul IBAN: MD20TRPAAA114532A00421AA, au fost excluse. Plățile respective se vor achita la următoarele coduri ale Clasificației economice:
  • cod ECO 114534 - Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului;
  • cod ECO 114535 - Plați pentru poluarea mediului în limitele normativelor stabilite;
  • cod ECO 114536 - Alte plăți pentru poluarea mediului.
Plățile calculate și declarate, penalitățile și amenzile aplicate în condițiile Legii nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului se vor vira de către poluatori la bugetul de stat pe codurile ECO indicate mai sus. Mijloacele care urmau să fie virate la codul IBAN al Fondului Ecologic până la data de 1 ianuarie 2017 se vor transfera pe codurile IBAN deschise începând cu 1 ianuarie 2017 și se vor genera pe pagina web a Ministerului Finanțelor. Totodată a fost introdus un impozit nou care va fi încasat la bugetele locale. Respectiv, impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului (cod ECO 111124) se va vira integral la bugetul local în funcţie de adresa domiciliului/reședinței contribuabilului. Celelalte modificări comparativ cu anul 2016 sunt de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Totodată, a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr.180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016.

via | contabilsef.md

5385 vizualizări

Data publicării:

06 Ianuarie /2017 09:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

achitare | evidenta | bugetul public national | serviciul fiscal de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon