08
06 2016
1228

Modul de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente și formarea preţurilor la comercializarea acestora vor fi reglementate de un Regulament al Ministerului Sănătății

Un regulament ce va stabili modul de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, precum și formarea preţurilor la comercializarea acestora este propus de Ministerul Sănătății.

Conform proiectului Hotărârii, Ministerul Sănătății va aproba preţul de producător la medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale precum şi medicamentele pentru care s-a acceptat importul și utilizarea în practica medicală. Totodată, va fi interzisă comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a medicamentelor pentru care Ministerul nu a emis ordin de aprobare a preţului.

Regulamentul prevede că deținătorii de certificate de înregistrare a medicamentului vor fi obligați să declare preţurile de producător la medicamente la Ministerul Sănătății în monedă naţională, lei moldoveneşti și în valută străină, iar preţul aprobat de Minister va fi în monedă naţională, lei moldoveneşti. Preţul se va aproba pentru o perioadă limitată de un an, calculată de la data aprobării prin ordin al Ministrului sănătăţii. Ordinul privind aprobarea preţului de producător a medicamentului se va emite în termen de 60 de zile de la primirea cererii depuse.

În Regulament este prevăzut ca preţul medicamentelor din Catalogul național de prețuri să nu depăşească preţul mediu al celor mai mici trei preţuri de producător pentru aceleaşi medicamente din ţările de referinţă cu care se efectuează comparaţia. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei moldovenești se face luându-se în considerare cursul de schimb valutar în baza ratei oficiale de schimb valutar a Băncii Naţionale a Moldovei pentru luna precedentă. Dacă medicamentul nu are preţ în niciuna dintre ţările de referință, preţul lui se compară cu cel din ţara de origine, pentru ca să nu fie o creştere exagerată a preţurilor.

Dacă solicitantul nu acceptă preţul stabilit de Minister, poate comercializa medicamentele la preţul aprobat anterior până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai mult de 6 luni de la data deciziei.

Totodată, întreprinderile farmaceutice, care comercializează medicamentele vor indica preţul de livrare al medicamentelor autohtone sau preţul de achiziţie al medicamentelor din import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului și Dispozitive Medicale.

Controlul asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor la medicamentele comercializate şi plasate pe piaţa internă va fi asigurat de Ministerului Sănătăţii prin intermediul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ministerul Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspecţiei financiare şi Serviciului Vamal, precum şi Ministerul Afacerilor Interne.

Hotărârea va intra în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Regulamentul va asigura transparenţa măsurilor care reglementează formarea preţurilor la medicamente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.