18
02 2015
2764

Modul de prezentare a declarațiilor BASS pentru entitățile fără angajați

Pe pagina Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost publicat Ordinul CNAS nr. 21-A din 10.02.2015 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi a declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN), aprobată prin ordinul CNAS nr. 263-A din 03.10.2014. Prin urmare, a fost adăugat un nou punct în capitolul III a Instrucțiunii, prin care se menționează că unităţile înregistrate în calitate de plătitori, cu excepţia celor specificate la punctul 16, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sau nu au calculate salarii, au obligaţia de prezentare a declaraţiei forma BASS-AN. Respectiv, aceștia nu vor prezenta declarațiile BASS lunar. Dacă admitem că entitatea la începutul anului, pe parcursul câtorva luni nu are angajați, după care angajează lucrători, atunci se vor prezenta declarațiile BASS lunare pentru toate lunile precedente, fără a se considera ca întârziere, conform explicațiilor orale primite de la operatorii CNAS (0 22 257671, 0 22 257694).


via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.