Știri

Modulul “Cultura Plantelor” – o soluție industrială bazată pe Contabilizare 4.0

Modulul “Cultura Plantelor” este o soluție completă dezvoltată pe baza platformei 1С: Întreprindere 8 și a configurației Contabilizare 4.0 pentru a facilita contabilizarea producției vegetale în agricultură. Această soluție conține un set de instrumente necesare pentru efectuarea operațiunilor, începând cu semănatul, plantarea livezilor și până la recoltare. Posibilitățile funcționale ale modulului Cultura plantelor Gestionarea cheltuielilor și calcularea sinecosturilor, gestionarea datelor privind culturile, inclusiv: – posibilitatea de radiere a diferitelor materiale pentru diferite tipuri de culturi – posibilitatea de a crea hărți tehnologice pentru culturi – posibilitatea de a duce evidența lucrărilor mecanizate și manuale efectuate pe tipuri de culturi, pe tipuri de vehicule și de personal – posibilitatea de a completa tabelul de evidență a timpului de muncă pe baza lucrărilor efectuate lunar – posibilitatea de a stabili standarde pentru radierea combustibilului și a lubrifianților pentru o anumită lucrare pentru o anumită cultură; – distribuirea diferitelor tipuri de costuri între culturi, unități pe ore lucrate în cultură, cantitatea producției, suma și greutatea ei – calcularea sinecostului pe cheltuielile materiale directe în momentul recoltării, precum și repartizarea ulterioară a cheltuielilor în sinecostul produselor deja vândute; – rapoarte personalizabile privind producția vegetală, cum ar fi sinecostul producției, costurile cumulate pentru culturi, timpul utilizat pentru culturi și multe altele. Gestionarea achizițiilor, inclusiv: – Contabilizarea conturilor primite pentru plată, intrărilor de bunuri și materiale, facturilor primite – Contabilizarea importurilor de combustibil și altor bunuri și materiale – Detalierea extinsă a contractelor; controlul sumelor datorate, a termenelor de plată și termenelor de valabilitate ale contractelor – Un bloc de memento-uri, sarcini – Rapoarte pop-up și actualizate cu privire la memento-urile de sarcini, acordurile cu furnizorii – Participarea contabilă și contabilitatea medie – Efectuarea achitărilor reciproce în diferite valute. Gestionarea vânzărilor, inclusiv: – Contabilizarea vânzărilor de produse finite de pe lanuri, din depozite, puncte de vânzare – Contabilizarea comerțului cu amănuntul și cu ridicata în magazine și puncte de comerț – Controlul soldurilor și al decontărilor la expedierea produselor și materialelor – Detalierea extinsă a contractelor; controlul sumelor datoriei, termenelor de plată și termenelor de valabilitate a contractelor – Analiza rentabilității producției și vânzărilor pe tipuri de contracte – Raportare extinsă per depozit, expediere, vânzări, venituri, puncte de vânzare și subdiviziuni. Gestionarea mijloacelor fixe și a blocului de combustibil și lubrifianți, inclusiv: – Contabilizarea echipamentelor agricole, a mașinilor, vehiculelor și altor active pe termen lung – Profilaxia și repararea echipamentelor – Modernizarea OS – Calculul automat al amortizării, inclusiv în scopuri fiscale – Calculul automat al amortizării pneurilor și a bateriilor; – Evidența foilor de parcurs, analiza plan/fact a diferenței consumului de combustibil pentru autoturisme, circulația combustibilului și tichetelor pentru diferite autovehicule, angajați. Gestionarea resurselor umane, inclusiv evidența salarială: – Configurația vă permite să țineți evidența următoarelor opțiuni de salarizare: per zi, per oră, tarifară pe oră, conform tabelului de pontaj, calcularea salariilor în procente, să efectuați calculele pe salarii separate, în funcție de volumul muncii efectuate și de coeficienții participării la munca în echipă – Achitarea salariului la casă, prin intermediul băncii și al cardurilor bancare – Generarea rapoartelor speciale și universale pentru analiza salariilor. Bloc personalizabil al raportării manageriale Evidență reglementată. Costul achiziției – 6900 lei. Dacă aveți întrebări, contactați-ne la e-mailul cu adresa: cont@cont.md - întrebări generale, prof@cont.md - departamentul de software, sau la numerele de telefon (0 22) 22-54-88 sau (0 22) 22-39-85. Web Urmăriți-ne pe Facebook.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

655 vizualizări

Data publicării:

16 Mai /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon