27
05 2019
268

Modulul Organizații non-profit (ONP) – soluție industrială pe baza Сontabilizare 4.0

Modulul "Organizații non-profit" este o soluție completă dezvoltată pe baza platformelor 1C: Întreprindere 8 și Contabilizare 4.0 pentru a facilita evidența contabilă în cadrul organizațiilor non-profit (ONP).

Obiectivele principale sunt automatizarea proceselor de afaceri în ONP-uri, dezvoltarea unui sistem care asigură randamentul și eficiența maximă a proiectelor vizate și contabilitatea separată pe tipuri de activități și surse de finanțare.

CONTABILIZARE 4.0 ONP soluționează consecutiv următoarele sarcini:
– Creează un mediu de informație unificat pentru întreprinderi
– Automatizarea procesului de evidență contabilă, fiscală și de gestiune
– Oferă rapoarte financiare operaționale și de management în timp real
– Limitează accesul utilizatorilor la informații în conformitate cu drepturile de acces selectate.

Implementarea sistemului ERP vă permite să combinați baze de date din diferite departamente(contabilitate, depozitare, producție) într-un singur sistem informatic. Rezultatul este minimizarea reintroducerii informațiilor și economisirea resurselor de muncă.

Principalele funcționalități ale modulului ONP

Configurația ONP Contabilizare 4.0 are următoarele secțiuni:

Proiecte și surse de finanțare. Buget
– Proiecte și surse de finanțare
– Bugetarea
– Obținerea de fonduri specifice sub formă de numerar
– Finanțare orientată sub formă de active curente.

În sistem, proiectele sunt considerate ca subdiviziuni, adică ca centre de acumulare a costurilor și, de asemenea, în contextul unor surse de finanțare specifice.

Tipuri de finanțare
– Finanțarea țintă
– Donație
– Auto-finanțare
– Asistență umanitară.

Utilizarea finanțării specifice
– Achiziționarea de active și servicii curente
– Calculul salariilor
– Contabilizarea diferențelor de curs valutar.

Fondurile direcționate în sistemul Contabilizare 4.0 sunt menținute în contextul fiecărei surse de finanțare. Sistemul ia în considerare fluxul de finanțare sub orice formă – în numerar sau în natură – în subdiviziunea sursă-donator. În plus, la utilizarea fondurilor țintă, sistemul precizează din ce sursă se vor utiliza fondurile sau, în cazul în care acest lucru este posibil, utilizează automat sursa necesară.

Metoda de evidență
– Metoda numerarului
– Metoda acumulării

Contabilitate fonduri gratuite
– Donație sub formă de numerar
– Donații sub formă de active
— Asistență umanitară, recepționare și distribuție

Evidența activelor pe termen lung
— Evidența activelor pe termen lung, achiziționate din contul surselor pentru finanțarea specifică
— Evidența activelor pe termen lung neorientate specific, primite gratuit. Donații sub formă de active.

Evidența utilizării rezervelor
— Evidența utilizării rezervelor, procurate din contul utilizării finanțării-țintă
— Evidența utilizării rezervelor primite gratuit.

Evidența stocurilor achiziționate prin intermediul fondurilor-țintă alocate este realizată strict în funcție de sursele de finanțare și de proiectele / programele pentru care au fost achiziționate. Sistemul vă permite să formați transferul stocurilor de la un program la altul în cadrul sursei din care au fost primite.

Evidența finanțării nealocate
– Retur către donator
– Redistribuirea pentru alte proiecte
– Radierea la venituri.

Evidența operațiunilor de producere produse finite, servicii

Evidența decontărilor cu persoane responsabile

Costul achiziției – 6900 lei.Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la e-mail-ul: cont@cont.md — întrebări generale, prof@cont.md — departamentul de software sau prin telefon la (373 22) 22-54-88 sau (373 22) 22-39-85

Web

Urmăriți-ne pe Facebook

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.