27
05 2019
971

Modulul Organizații non-profit (ONP) – soluție industrială pe baza Сontabilizare 4.0

Modulul "Organizații non-profit" este o soluție completă dezvoltată pe baza platformelor 1C: Întreprindere 8 și Contabilizare 4.0 pentru a facilita evidența contabilă în cadrul organizațiilor non-profit (ONP). Obiectivele principale sunt automatizarea proceselor de afaceri în ONP-uri, dezvoltarea unui sistem care asigură randamentul și eficiența maximă a proiectelor vizate și contabilitatea separată pe tipuri de activități și surse de finanțare. CONTABILIZARE 4.0 ONP soluționează consecutiv următoarele sarcini: – Creează un mediu de informație unificat pentru întreprinderi – Automatizarea procesului de evidență contabilă, fiscală și de gestiune – Oferă rapoarte financiare operaționale și de management în timp real – Limitează accesul utilizatorilor la informații în conformitate cu drepturile de acces selectate. Implementarea sistemului ERP vă permite să combinați baze de date din diferite departamente(contabilitate, depozitare, producție) într-un singur sistem informatic. Rezultatul este minimizarea reintroducerii informațiilor și economisirea resurselor de muncă. Principalele funcționalități ale modulului ONP Configurația ONP Contabilizare 4.0 are următoarele secțiuni: Proiecte și surse de finanțare. Buget – Proiecte și surse de finanțare – Bugetarea – Obținerea de fonduri specifice sub formă de numerar – Finanțare orientată sub formă de active curente. În sistem, proiectele sunt considerate ca subdiviziuni, adică ca centre de acumulare a costurilor și, de asemenea, în contextul unor surse de finanțare specifice. Tipuri de finanțare – Finanțarea țintă – Donație – Auto-finanțare – Asistență umanitară. Utilizarea finanțării specifice – Achiziționarea de active și servicii curente – Calculul salariilor – Contabilizarea diferențelor de curs valutar. Fondurile direcționate în sistemul Contabilizare 4.0 sunt menținute în contextul fiecărei surse de finanțare. Sistemul ia în considerare fluxul de finanțare sub orice formă – în numerar sau în natură – în subdiviziunea sursă-donator. În plus, la utilizarea fondurilor țintă, sistemul precizează din ce sursă se vor utiliza fondurile sau, în cazul în care acest lucru este posibil, utilizează automat sursa necesară. Metoda de evidență – Metoda numerarului – Metoda acumulării Contabilitate fonduri gratuite – Donație sub formă de numerar – Donații sub formă de active - Asistență umanitară, recepționare și distribuție Evidența activelor pe termen lung - Evidența activelor pe termen lung, achiziționate din contul surselor pentru finanțarea specifică - Evidența activelor pe termen lung neorientate specific, primite gratuit. Donații sub formă de active. Evidența utilizării rezervelor - Evidența utilizării rezervelor, procurate din contul utilizării finanțării-țintă - Evidența utilizării rezervelor primite gratuit. Evidența stocurilor achiziționate prin intermediul fondurilor-țintă alocate este realizată strict în funcție de sursele de finanțare și de proiectele / programele pentru care au fost achiziționate. Sistemul vă permite să formați transferul stocurilor de la un program la altul în cadrul sursei din care au fost primite. Evidența finanțării nealocate – Retur către donator – Redistribuirea pentru alte proiecte – Radierea la venituri. Evidența operațiunilor de producere produse finite, servicii Evidența decontărilor cu persoane responsabile Costul achiziției – 6900 lei. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la e-mail-ul: cont@cont.md - întrebări generale, prof@cont.md - departamentul de software sau prin telefon la (373 22) 22-54-88 sau (373 22) 22-39-85 Web Urmăriți-ne pe Facebook

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.