28
07 2017
617

MOLDAC își va aproba Consiliul de acreditare

Consiliul de acreditare din cadrul MOLDAC, care este un organ consultativ şi ale cărui decizii au caracter de recomandare, va avea 11 membri, în loc de 15 în prezent. Un proiect ce are ca scop realizarea recomandărilor propuse de o echipă de evaluatori ai Comisiei Europene pentru Acreditare, în cadrul unei evaluări a Centrului Național de Acreditare, este propus spre consultare de Ministerul Economiei. În proiect se menționează că echipa de evaluare a constatat în procesul evaluării unele deficiențe, una dintre acestea se referă la faptul că membrii Consiliului de Acreditare al MOLDAC nu sunt independenți față de Guvern. Astfel, Regulamentul Consiliului de Acreditare prevede că Ministrul Economiei aprobă componența Consiliului de Acreditare, dar, conform regulilor europene, înființarea și menținerea structurilor interne se efectuează nemijlocit de către organismele naționale de acreditare, în vederea garantării participării efective și echilibrate a tuturor părților interesate în activitățile desfășurate. Consiliul este format din reprezentanţi ai organismelor de evaluare a conformităţii acreditate, beneficiari ai activităţilor de evaluare a conformităţii, consumatori, autorităţi cu funcţii de reglementare interesate în dezvoltarea acreditării şi evaluării conformităţii etc. O altă propunere a proiectului se referă la delegarea dreptului de alegere a componenţei Consiliului de însăşi Centrul Naţional de Acreditare. La moment, organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, este Ministerul Economiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.