13
11 2017
934

Moldova 2020: Drumuri bune, oriunde

Una din prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) Moldova 2020 este asigurarea cetățenilor cu infrastructură de calitate. Obiectivul formulat în document este intitulat ”Drumuri bune, oriunde”. Conform SND Moldova 2020, reabilitarea drumurilor va contribui la dezvoltarea economică bazată pe exporturi. În acest sens, s-a propus explorarea potențialului de parteneriat public-privat în domeniul infrastructurii drumurilor, serviciilor de logistică aferente serviciilor de transport şi eficientizarea sistemului de întreținere prin asigurarea unei concurențe eficiente. Potrivit Raportului de evaluare intermediară a strategiei, realizat de Expert Grup, ce reprezintă o analiză pe componente a documentului de dezvoltare, acest obiectiv s-a concentrat excesiv pe kilometri de drum, fără a ține cont de necesitățile, interesele şi prioritățile oamenilor. Inițiativele analogice trebuie să se concentreze pe nevoile persoanelor, ținând cont de diversitatea acestora: femei şi bărbați, persoane cu dizabilități locomotorii, persoane cu dizabilități senzoriale, persoane în etate, copii. Oamenii au nevoie de acces îmbunătățit la servicii, bunuri, instituții de menire socială, drumurile fiind doar un instrument care nu poate fi disociat de accesibilitatea trotuarelor, clădirilor, informației, se menționează în Raport. Impactul scontat al obiectivului viza următoarele: - Sporirea tranzitului de mărfuri dinspre Uniunea Europeană și Europa de Est; - Facilitarea accesului producătorilor agricoli și industriali la piețele de desfacere locale și externe; - Crearea locurilor de muncă noi și implicarea unui grad de pregătire profesională adecvat; - Facilitarea accesului populației rurale la servicii sociale de calitate (învățământ, sănătate); - Prevenirea accidentărilor personale și pierderea capitalului uman și a productivității în urma accidentelor rutiere; - Creșterea calității mediului prin reducerea consumului de combustibil, reducerea emisiilor în aerul atmosferic, - Reducerea volumului de deșeuri generate de autovehicule prin piese de consum. Pentru implementarea obiectivelor din SND Moldova 2020, ministerul de resort a elaborat Strategia de transport și logistică pentru anii 2013-2022 și Strategia națională pentru siguranța rutieră, care vizează problema securității circulației rutiere ca urmare a calității proaste a drumurilor. Experții menționează că nivelul de realizare a Strategiei de transport și logistică, la momentul ultimei evaluări efectuate în anul 2015, este în proporție de 50%, aceasta înregistrând progrese la reabilitarea drumurilor naționale. Nivelul de realizare a Strategiei pentru Siguranță Rutieră este în proporție de 60%, fiind implementată de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, autoritățile publice locale. Majoritatea obiectivelor de politici de la prioritatea Drumuri: bune, oriunde din SND Moldova 2020 au fost reflectate și în programele bugetare, în afară de obiectivele ce țin de indicele de performanță logistică, calculat de Banca Mondială. În raport se mai specifică faptul că acoperirea financiară a obiectivului a fost problematică din cauza fluctuațiilor sporite, incertitudinii și a dependenței puternice de suportul financiar extern. Reieșind din faptul că doar 5 indicatori din 8 sunt cuantificați pentru monitorizarea atingerii țintelor intermediare, progresul în implementarea obiectivelor specifice din SND Moldova 2020, la capitolul ”Drumuri: bune, oriunde” este unul satisfăcător, țintele care au putut fi evaluate fiind realizate în proporție de 80%. Din cei 5 indicatori cuantificați evaluați, 3 au fost atinși. Aceștia țin de reparația drumurilor locale, indicele de performanță logistică pe aspecte de infrastructură și pe aspecte de competență logistică, notează experții. În ceea ce privește indicatorii de calitate a drumurilor, în stare foarte bună și bună, nu au fost prevăzute ținte intermediare pentru a putea monitoriza progresele. Aceste constatări vin în contradicție cu percepția actorilor implicați în acest domeniu. Astfel, conform chestionarului de evaluare, 50% din respondenți au afirmat că obiectivele specifice și țintele intermediare nu au fost realizate, iar 47,1% din respondenți au afirmat că acestea au fost realizate doar parțial. În pofida unor îmbunătățiri marginale, impactul general al SND asupra sectorului pare a fi minor, deoarece situația privind infrastructura drumurilor nu s-a îmbunătățit substantial. În acest context, menționăm că, potrivit Raportului competitivității globale 2015-2016, Republica Moldova s-a clasat pe locul 133 din 140 state la capitolul calității drumurilor, comparativ cu locul 144 din 144 de state conform ediției din 2012-2013 a aceluiași raport.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.