04
09 2017
805

Moldova va adera la EUCARIS

Republica Moldova urmează să facă schimb de informații ce țin de înamatricularea vehiculului cu alte 10 state. Decretul pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia, Republica Slovenia privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înmatriculare a vehiculului a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 322 -328 din 1 septembrie curent. Acordul prevede consolidarea cooperării polițienești transfrontaliere în contextul combaterii amenințărilor la adresa siguranței publice, precum și prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor. Astfel, va fi făcut un schimb automat de date privind înregistrarea vehiculului, ce va fi posibil după implementarea clasificării categoriilor de vehicule și a tipurilor de caroserii în conformitate cu prevederile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective. Totodată, Republica Moldova va demara procedurile interne pentru aderarea la Tratatul cu privire la sistemul informațional european de gestionare a evidenței permiselor de conducere și a vehiculelor pe teritoriul UE (EUCARIS) și va adapta Registrul de Stat al Transporturilor pentru asigurarea schimbului automatizat de date. Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării tratatului, în partea ce ține de Republica Moldova, urmează a fi suportate din contul și în limita bugetului anual aprobat instituțiilor implicate. Fiecare Parte Contractantă suportă cheltuielile proprii rezultate din administrarea, utilizarea și întreținerea Acordului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.