23
10 2015
1013

Moldova optează pentru egalitatea de șanse la încadrarea în cîmpul muncii și în muncă

Discriminarea bazată pe criteriul de sex la încadrarea în cîmpul muncii și în muncă va fi în totalitate exclusă, indiferent de forma acesteia, – un proiect de lege privind modificarea și completarea în acest sens a actelor legislative în vigoare propune Ministerul Educației. Acest proiect de modificări și completări vine să asigure transpunerea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului European privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 204 din 26 iulie 2007. Modificările și completările vor fi aplicate în sectorul public și privat, indiferent de domeniul de activitate – în educație, domeniul social, sănătății , culturii, participării la luarea deciziilor, furnizării și accesului la informație, serviciilor, în domeniul politic, precum și în alte domenii reglementate prin legi speciale. Totodată, prin modificările și completările la articolul 2 al Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse din 9 februarie 2006 se introduce și se explică noțiunea de ”hărțuire sexuală”. E vorba de o situație, în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul unei persoane, avînd ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității ei și crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. O completare se propune și la articolul 10 a Legii nominalizate, prin care angajatorii ar urma să furnizeze, la intervale periodice corespunzătoare, lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora, ”informaţii cu privire la egalitatea de tratament pentru bărbaţi şi femei în cadrul întreprinderii”. Iar prin completările propuse la Articolul 13 Ministerul Educației urmează să asigure prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea și informarea cadrelor didactice, la toate formele de învățămînt, public și privat, pe tema egalității de șanse între femei și bărbați.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.