28
04 2021
438

Monitorizarea și auditul achizițiilor publice

Sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este încă pe deplin utilizat în Republica Moldova. În acest context, Ministerul Finanțelor, cu suportul partenerilor, va implementa un instrument digital ce va oferi o analiză cuprinzătoare a achizițiilor publice în sistemul MTender, conceptul căruia a fost prezentat astăzi, 28 aprilie, în cadrul evenimentului „Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice”.
 
Sistemul urmează a fi lansat în etapa de testare, devenind funcțional la sfârșitul anului curent și va permite utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, oferind posibilitatea de dezvoltare a unor instrumente analitice complexe, ce vor ajuta la evaluarea riscurilor de corupție, precum și la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare.

 

În acest context, Gabriela Cuneva, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, a menționat că implementarea acestui sistem va face procesul achizițiilor publice mai transparent și mai corect, iar la îmbunătățirea domeniului trebuie să participe fiecare parte interesată – autoritățile, agenții economici și societatea civilă. Totodată, sistemul va funcționa în conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

 

La rândul său, Ruslan Malai, directorul Agenției Achiziții Publice, a reiterat faptul că portalul analitic va permite, în primul rând, plătitorilor de impozite, să analizeze cum sunt utilizați banii publici. În același timp, sistemul va permite automatizarea proceselor AAP, iar colectarea datelor și efectuarea analizor statistice va deveni mai operativă și calitativă.

 

Achizițiile publice constituie o parte semnificativă a PIB-ului și orice pas pentru îmbunătățirea transparenței și eficienței achizițiilor publice are un impact enorm pentru cetățeni, pentru societate și agenții economici. Implementarea atât a sistemului MTender, dar și a politicilor de date deschise, oferă o informație mai amplă despre piață și creează oportunități pentru monitorizare din partea societății a proceselor de achiziții publice, consideră Octavian Costaș, reprezentant BERD.

 

Implementarea sistemului de monitorizare a procesului de achiziții va facilita și activitatea primăriei mun. Chișinău în partea ce ține de organizarea achizițiilor publice. În acest sens, Raisa Cotorobai, șefa departamentului audit intern din cadrul primăriei, a menționat că municipalitatea înglobează mai mult de 150 de instituții care au calitatea de contractant, iar pentru a monitoriza un proces de achiziții publice de asemenea anvergură este foarte complicat.

 

Tot în cadrul evenimentului a fost prezentat și Programul național de dezvoltare al achizițiilor publice pentru următorii 4 ani.

 

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” și Platforma internațională de experți pentru cooperare  Open Consalting Partnership (OCP), precum și în colaborare cu Primăria mun.Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.