15
06 2018
1156

„Monitorul fiscal FISC.md” 4 (45): IFRS16, IPC18, tichetele de masă și multe altele

Stimați cititori, suntem bucuroși să vă propunem un nou număr al Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.MD” – nr. 4 (45), care iată va ieși de sub tipar. Ca de obicei, veți găsi în paginile revistei informație utilă activității Dvs., exemple practice și recomandări privind aplicarea corectă a legislației fiscale. Dăm start actualei ediții cu un interviu realizat cu Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, în care se face o totalizare a restructurării instituției, se menționează prioritățile în activitatea SFS pentru perioada imediat următoare. Interviul cu titlul „Reorganizarea SFS s-a soldat cu îmbunătățirea procesului de administrare fiscală” îl găsiți în rubrica Prim-Plan. De asemenea, în numărul din iunie venim cu un set de materiale despre IFRS16 - Contracte de leasing, care, începând cu 1 ianuarie 2019, va înlocui standardul IFRIC 4. Tot în acest număr veți afla care sunt sancțiunile aplicate pentru prezentarea formei IPC18 cu informații neautentice, dar și despre procedura de lichidare a persoanei juridice. În rubrica Documente și comentarii vă propunem:
 • Ordinul Ministerului Finanțelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
 • Interpretarea IFRIC 22
 • Tranzacții valutare și contraprestații în avans și Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
 • Noi prevederi internaționale privind contabilitatea contractelor de leasing – articol elaborat de Marcela Dima, Tamara Andrușca și Natalia Ţirulnicova
 • Tichetele de masă – un instrument de politică socială de care beneficiază atât salariatul, cât și angajatorul, autori Victor Sârbu și Sandra Dolghii
Ca de obicei, în rubrica Întrebări-răspunsuri oferim răspunsuri la întrebările ce vă vor ajuta la implementarea unică a legislației fiscale în vigoare. Lansăm rubrica dată cu un set de articole semnate de Petru Griciuc și Valeriu Severin:
 • Modul de solicitare de către reprezentantul contribuabilului a certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget public național
 • Инкассовое поручение на валютный счет
 • Sancţiunile pentru prezentarea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
 • Obligațiile privind impozitul pe venit în cazul când părintele vinde apartamentul copilului
 • Depistarea lipsei benzilor de control ale MCC în cadrul controlului
 • О представлении отчетов в электронной форме
 • Formularul utilizat pentru declararea impozitului pe venit al persoanei fizice pentru anul 2016
 • Obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit în cazul primirii donaţiei
 • Sancţiunile aplicate pentru calcularea incorectă a uzurii în scopuri fiscale
 • Reţinerea impozitului la sursă în cazul procurării unui autoturism Deducerea cheltuielilor aferente automobilelor luate în locaţiune
 • Restituirea supraplății la impozitul pe venit a persoanelor fizice
 • Baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului
Șefa direcției juridice din cadrul SFS, Victoria Belous ne oferă răspunsuri la următoarele două întrebări din domeniul juridic:
 • Contestarea deciziei de inițiere a controlului fiscal
 • Necesitatea autorizării instanţei de judecată în cazul pătrunderii forţate de către executorul judecătoresc în încăperile debitorului
Valeria Nedelea vine în această rubrică cu materialul
 • Impozitarea salariului la achitarea acestuia în cazul lipsei forțate la serviciu
Oleg Lupașco se referă la:
 • Efectuarea operațiunilor prin intermediul Contului Unic
Daniela Gulea ne oferă răspunsuri la următoarele întrebări:
 • Impozitarea plăților aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu
 • Regimul fiscal al plăților efectuate in folosul persoanei fizice de către compania de leasing
 • Creșterea de capital la instrăinarea valorilor mobile
 • Obligațiile fiscale la donarea cotei în capitalul social
 • Determinarea bazei valorice a activului de capital construit cu forțele proprii
Dacă aveți neclarități în domeniul aplicării TVA, vă îndemnăm să citiți materialele semnate de inspectorul principal din Direcția asistență contabili, SFS, Andrei Nevreanschi, care oferă răspunsuri la un șir de întrebările din acest domeniu.
 • Dreptul Beneficiarului de a emite scrisori pe blanchetă, in baza HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
 • Prorata în cazul reorganizării întreprinderii
 • О продаже отходов производства
 • Декларация НДС при осуществлении поставок с правом и без права вычета
 • Cota TVA la livrarea cărnii de bovină în formă proaspătă
 • Aplicarea cotei TVA în condițiile art. 96 lit. b) din CF
 • Realizarea activelor la preț mai mic decât valoarea de intrare
 • Evidența facturilor fiscale primite de la neplătitorii de TVA
 • Поставки, осуществленные комитентом комиссионеру
Nelipsită este rubrica Practica fiscală, în care includem precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent. De data venim cu trei materiale semnate de inspectorul principal al Direcției asistență contribuabili, SFS, Galina Șpac:
 • Intrarea mijloacelor fixe: aspecte fiscale şi contabile,
 • Vânzarea materialelor către administratorul întreprinderii
 • Налоговые аспекты в отношении резервов
În rubrica Consultații Juridice vă invităm să aflați despre Cazurile suspendării executării unui document executoriu a cărui executare a fost iniţiată și Санкция, применяемая за совершение действия или выдачу документов, имеющих юридическое значение, без взимания госпошлины, materiale elaborat de Victoria Belous În Consultații juridice mai găsiți:
 • Modificarea procedurii de înstrăinare sau gajare de către persoanele fizice sau juridice a bunurilor supuse înregistrării, Valeria Nedelea
 • Stingerea obligației prin prescripție și
 • Procedura de lichidare a persoanei juridice: unele aspecte - Maia Tverdohleb
 • Reprezentarea contribuabilului în instanța de judecată în contextul noilor prevederi – Alina Dadu
 • Obligația contribuabililor de a prezenta SFS informația despre tranzacţiile realizate în numerar și cele prin sistemele de remitere de bani efectuate de către persoanele fizice;
 • Представление интересов налогоплательщика в ГНС при рассмотрении дела о нарушении налогового законодательства
 • Amenda pentru efectuarea decontărilor prin intermediari – Vadim Mâțu
În Expert, rubrică în care publicăm opinia experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale, de data aceasta venim cu un set de articole elaborate de șefa Direcție generală evidența individuală a contribuțiilor din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, Clara Sorocean. Așadar, vă dorim lectură plăcută pentru următoarele materiale:
 • IPC18: Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate pentru evitarea stopării plăţii indemnizaţiilor
 • IPC 18: Calcularea contribuţiilor sociale conform altor tarife
 • Impactul reflectării categoriilor persoanelor asigurate asupra prestaţiilor de asigurări sociale
 • IPC 18: отражение неоплачиваемого отпуска, предоставленного работникам
 • Declararea în IPC 18 a persoanelor angajate – beneficiari de pensii (categoriile 119, 120)
 • Последствия представления отчета IPC 18 с неполными или ошибочными данными
Tot în rubrica Expert vă sugerăm să nu treceți cu vederea peste articolul „Reducerile de preț și tratarea acestora la determinarea valorii în vamă”, scris de șefa Secție valoarea în vamă, Serviciul Vamal, Maria Bârcă. În rubrica Contabilitatea practică vă prezentăm materialul intitulat „Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe fiscale”, la care au muncit autorii Marcela Dima și Natalia Ţiriulnicova Tot în Contabilitatea practică veți găsi:
 • Бухгалтерский учет транспортных предприятий некоторые особености, autor Ludmila Lapițcaia
 • Contabilitatea altor investiții financiare, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Particularități de calcul al taxelor locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13, elaborat de Olga Babanschi
În această ediție vă propunem și un material statistic amplu la tema „Veniturile din impozite și taxe: retrospectiva analitică a anilor 2016-2017”. Articolul este scris de șeful Direcție politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor, Dorel Noroc și șeful Secției politici fiscale și vamale, Vadim Tulbu. Încheiem actuala ediție a P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” cu un material despre reforma în domeniul migrației de muncă, realizată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, la inițiativa investitorilor străini. Materialul este intitulat sugestiv „Инвестиции это не только деньги…” Jeannette Walls spune că unul dintre beneficiile verii este că avem în fiecare zi mai multă lumină ca să citim, de aceea vă dorim lectură plăcută pentru ediția din luna iunie a revistei „Monitorului Fiscal FISC.md”. Fiți cu noi pe aceeași undă pentru a cunoaște și a aplica corect legislația fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.