Știri

Monitorul Fiscal, luna februarie: buget, legislaţie, fiscalitate

A fost editat numărul 2 (36) al Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”. Am completat ediția din luna februarie cu mai multe materiale referitor la impozitul pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice, luînd în considerare că termenul limită pentru raportarea veniturilor obținute și impozitul pe venit reținut în anul 2016 este data de 27 martie – pentru persoanele juridice și 2 mai – pentru persoanele fizice. La rubrica Documente și comentarii găsiți principalele documente ale anului: Legea bugetului de stat pe anul 2017, Nr. 279 din 16.12.2016 (Закон о государственном бюджете на 2017 год № 279 от 16.12.2016 г.), Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 Nr. 286 din 16.12.2016 (Закон о бюджете государственного социального страхования на 2017 год № 286 от 16.12.2016 г.) și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017, Nr. 285 din 16.12.2016 (Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год № 285 от 16.12.2016 г.). Tot aici citiți articolul șefului Secţiei impozite directe din cadrul IFPS, Parascovia Cebotarenco desre Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017. La rubrica Întrebări-răspunsuri, Igor Lazari şi Alina Vragaleva-Platița, se referă la Aspecte cu privire la valoarea de intrare a unui mijloc fix şi la locul impozitării venitului persoanei fizice. Petru Griciuc şi Roman Vieru au elaborat un material la subiectul О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов, iar Igor Lazăr şi Miroslav Kulikov se referă la Некоторые особенности применения положений соглашений об избежании двойного налогообложения. Autorul Marina Cravcenco a pregătit un şir de materiale ce ţin de subiecte precum: О необходимости документального подтверждения расходов на телефонные переговоры, Despre unele particularități de completare a anexei la Darea de seamă forma IRV14, Об обязательстве по представлению Декларации физического лица о подоходном налоге, Об удержаниях из материальной помощи, выплаченной предприятием бывшим сотрудникам; О вычете в налоговых целях заработной платы членов совета акционерного общества, Cu privire la eliberarea persoanei fizice a documentelor aferente vânzării unui bun imobil, Despre solicitarea reținerii impozitului pe venit la cotele maxime prevăzute de legislația în vigoare, Privind divizarea scutirii personale a persoanei fizice, Referitor la unele particularități de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice. Petru Griciuc şi Valeriu Severin propun un articol în care vorbesc О налогообложении дохода от продажи акций şi Порядок налогообложения страхового возмещения за автомобиль, поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия. De asemenea, vă propunem un şir de materiale la subiectele: О возникновении курсовых валютных и суммовых разниц, О налогообложении дохода, полученного нерезидентом за оказание консультационных услуг через интернет, О некоторых аспектах возмещения суммы из¬лишне уплаченного/удержанного подоходного налога физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, О праве на получение освобождения на иждивенца, О случаях использования освобождения на иждивенца, не отвечающего условиям ч. (2) ст. 35 НК, О корректировке не подтвержденных документально расходов şi О некоторых аспектах дарения в пользу физических лиц, как в денежной, так и в неденежной форме, semnate de Daniela Gulea. La rubrica Practica fiscală, Petru Griciuc și Roman Vieru vorbesc despre Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale, iar autorii Sergiu Chircu şi Marina Cravcenco despre Unele aspecte referitor la declararea venitului persoanei fizice. Tot în cadrul acestei rubirci, Petru Griciuc şi Valeriu Severin au un articol intitulat О вычете расходов в налоговых целях. Victor Sîrbu şi Oxana Gonţa semnează un material la subiectul О некоторых аспектах применения штрафных санкций за непредставление Декларации о подоходном налоге физического лица. La rubrica Consultații juridice, Mihail Garmandir şi Irina Cebaniuc prezintă o serie de articole ce ţin de Descalificarea şi degrevarea debitorului, precum și răspunderea acestuia în cadrul procesului de insolvabilitate, Definitivarea masei debitoare ca rezultat al anulării actelor juridice, Regimul actelor juridice ale debitorului insolvabil anterioare intentării procedurii colective, precum şi Unele aspecte ale vânzării afacerii debitoru¬lui în cadrul procedurii de insolvabilitate. Irina Cebaniuc ne mai vorbeşte Despre unele aspecte aferente înregistrării gajului bunurilor mobile şi Об отражении поставщиком и покупателем суммы НДС, сопряженной с безнадежным долгом. Totodată, la rubrica Contabilitate practică, Lidia Foalea şi Valentina Panuș au elaborat un material ce se intitulează Impactul aplicării noțiunii „beneficii economice” în practica contabilă, iar Natalia Zlatina a semnat materialul Нормативно-методические основы признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов. Tot la această rubrică, despre Analiza financiară în misiunea de audit a pregătit un articol Valentina Paladi, iar Ludmila Lapiţcaia s-a referit la Особенности налогообложения и бухгалтерского учета резидентов информационно-технологических парков. Valentina Panuș şi Angela Lupu au oferit mai multe detalii ce ţin de Procedura privind gestionarea și administrarea deplasărilor în cadrul entității. Încheiem ediţia nr. 2 din anul curent cu informația ÎS „Fiscservinform” comercializează „Hârtie prevăzută cu însemne de protecție”. În speranţa că veţi găsi multe materiale utile, vă dorim lectură plăcută şi vă mulţumim pentru fidelitate.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1258 vizualizări

Data publicării:

21 Februarie /2017 10:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon