17
02 2020
1726

Monitorul fiscal susține promovarea modificărilor operate în legislația fiscală 2020

La 30 aprilie expiră termenul-limită în care entitățile sunt obligate să prezinte situațiile financiare, care, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, este de 120 de zile de la încheierea perioadei de gestiune. În cadrul unui nou seminar organizat de compania Tx & A Co SRL au fost discutate principalele modificări operate în legislația fiscală și contabilă pentru anul 2020, precum și aspecte ce se referă la închiderea anului fiscal 2019. Lidia Foalea, șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanțelor, s-a referit la aspectele generale ce țin de modul de întocmire a situațiilor financiare pentru anul 2019, dar și la principalele modificări și completări operate la Planul general de conturi contabile. După cum a reamintim speakerul, entitatea trebuie să prezinte, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului proprietarilor şi Biroului Național de Statistică. Astfel, entitățile micro, care reprezintă circa 94% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în țara noastră, întocmesc situații financiare prescurtate. Totodată, acestea au dreptul să întocmească și situații financiare simplificate și complete. La rândul lor, entitățile mici întocmesc situaţii financiare simplificate, entitățile mijlocii și entitățile mari — situaţii financiare complete, iar entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare conform IFRS. În același timp, entitățile mijlocii și mari vor publica situațiile financiare pe pagina web oficială. Cât privește nota explicativă, nu există o formă standard, ea se întocmește ținând cont de necesitățile proprii ale entității, în condițiile art. 22 din Legea nr. 287. În același timp, legea prevede că, la întocmirea notei explicative la situațiile financiare individuale, se respectă ordinea în care sunt prezentate elementele contabile în bilanț și în situația de profit și pierdere. De asemenea, nota explicativă conţine și informaţii suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare. Totodată, după cum a informat speakerul, Ministerul Finanțelor elaborează un Ghid metodologic privind întocmirea notei explicative, care va avea un caracter de recomandare la întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2020. Tot în cadrul seminarului participanții au avut ocazia să discute aspectele aplicării impozitelor indirecte în anul 2020. Șeful adjunct al Direcției generale metodologia impozitelor şi taxelor, SFS, Igor Lazari, le-a reamintit contabililor despre aplicarea principiului taxării inverse. Subiecţii acestui impozit sunt, conform prevederilor art. 94 alin.1 lit. e) din Codul fiscal, persoanele fizice și juridice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statutul de plătitor TVA, care practică activitatea de întreprinzător și procură de pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitor TVA declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149/2012. În acest context, a fost menționat că asupra instituțiilor financiare nu se aplică acest regim, dat fiind faptul că insolvabilitatea acestora se determină conform altui act legislativ. Taxarea inversă se aplică în țările cu administrarea fiscală dezvoltată, având ca scop asigurarea bugetului împotriva fraudei, a menționat speakerul. Aspectele amortizării în scopuri fiscale, de asemenea, au fost discutate în cadrul instruirii. Conform secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării fiscale, spre deosebire de regulamentul abrogat (Hotărârea nr. 289/2007) aduce mai multă claritate și simplitate. Totodată, acesta prevede calcularea anuală a amortizării în scopuri fiscale, precum și tranziția de la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe fiecare obiect separat. De asemenea, acesta acoperă și determinarea duratei de funcționare utilă a investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de locațiune. Olga Golban, șefa Direcţie generală metodologia impozitelor şi taxelor, SFS, le-a vorbit participanților despre specificul completării Declarației VEN12 pentru anul 2019, directorul ATA Consult (parte a grupului Tx & A Co), Vera Baciu, despre auditul statutar obligatoriu. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului. În acest context, directorul Publicației, Rodica Musteața-Staci, a vorbit participanților despre oportunitatea cititorilor de a cunoaște poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat și pentru obținerea informației actuale din domenii precum contabilitate, audit, fiscalitate etc. Totodată, participanților le-a fost oferit câte un exemplar al Codului fiscal actualizat pentru anul 2020 editat de Publicație. Seminarele organizate de Tx &A Co ATA Consult dedicate modificărilor operate în legislația fiscală și contabilă pentru anul 2020 va continua și sâmbătă, 22 februarie 2020, cu o sesiune pentru vorbitorii de limba rusă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.