11
11 2015
1285

”Monitorul Fiscal FISC.md”: ediția din luna noiembrie – în curînd vom împlini 5 ani

Aceasta ediție finalizează anul 2015, anul viitor fiind unul deosebit pentru noi, plin de provocări, planuri și de realizări noi. Anul, în care PP Monitorul Fiscal FISC.md ajunge la o vîrstă solidă de 5 ani. 5 ani alături de contribuabilii onești. Vă mulțumim pentru susținerea, care ne o acordați pe acest drum. Autorii revistei și această dată ne-au oferit mai multe răspunsuri la întrebări, care apar la contribuabili la implementarea normelor legislației fiscale în vigoare. Important este, că aceste răspunsuri poartă caracter oficial. După procedura oficială elaborată de către IFPS, toate materialele prezentate pentru rubricile oficiale ale revistei sînt examinate și aprobate de către Grupul de lucru. Astfel, vă prezentăm tematica materialelor din rubricile oficiale. Documente și comentarii Marina CravcencoConsecințele fiscale aferente contractelor de locațiune, arendă și uzufruct. Întrebări și răspunsuri Veronica Vragaleva, Olga GolbanImpozitarea venitului unei societăţi civile în Republica Moldova, formate între doi nerezidenți; Despre regimul fiscal pentru ve¬nitul sub formă de dobînzi obţinute dintr-un cont bancar din străinătate al persoanei fizice – cetăţean al Republicii Moldo¬va; Implicațiile fiscale pentru remunerațiile acordate studenților în baza contractelor de ucenicie; Privind imposibilitatea trecerii în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate în urma aplicării gre¬şite a tratatului pentru evitarea dublei impuneri Maia CațelPrivind obligativitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată la achitarea dividendelor; Despre reflectarea plăților obligatorii în darea de seamă Forma IALS 14 corectată Marina CravcencoRegimul fiscal aferent asigurării facultative de sănătate; Despre regimul de impozitare a venitului obținut în urma înstrăinării autoturismului; Despre regimul fiscal aferent compensațiilor la concediere Daniela GuleaDespre obligațiile fiscale care apar la persoana fizică în cazul unui schimb de terenuri agricole; Cu privire la reflectarea în darea de seamă Forma IVAO a datoriilor cu termen de prescripție expirat; Privind documentele confirmative pentru deducerea cheltuielilor aferente serviciilor prestate de avocați, notari, executori judecătorești Ala LitovcencoComercializarea activelor materiale pe termen lung din capitalul statutar pînă la expirarea terme¬nului de 3 ani de la procurarea/importul acestora; Documentarea livrărilor impozabile, efectuate de către un plătitor T.V.A. nou înregistrat; Aplacarea T.V.A. la livrări/procurări de mărfuri ale unui rezident care nu sunt efectuate pe teritoriul țării Andrei NevreanschiPrivind eliberarea facturii fiscale persoanei fizice în cazul unui cîștig; Privind respectarea prevederilor art. 102 alin. (6) pentru beneficierea dreptului la trecerea în cont a T.V.A. pentru un bun achiziționat; Cu privire la documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) efectuate între participanții la societatea civilă; Cu privire la data trecerii în cont a T.V.A. și reflectarea în Declarația privind T.V.A. a facturii fiscale în care data eliberării facturii fiscale nu cores¬punde cu data livrării Ion ChitoroagăDespre cotă T.V.A. la un bun indivizibil, destinat livrării în cadrul realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi/ sau investiţională, inclus în HG nr. 246 din 08.04.2010; Privind aplicarea scutirii de T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29 din CF; Despre dreptul la trecerea în cont a T.V.A. la importul mărfurilor. În compartimentul Practica fiscală autorii Veronica Vragaleva și Ana Zota vă propun unele situații aferente Impozitului pe venit sub formă de creștere de capital: studii de caz pentru persoane fizice. Tot aici, Alexei Sochirca a dezvăluit Unele aspecte aferente aplicării MCC, cum ar fi elementele obligatorii ale bonului de casă, utilizarea mașinilor de casă și control cu me¬morie fiscală în activitatea magazinelor duty-free etc. Materialul Încetarea procesului de insolvabilitate al autorilor Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc continuie ciclul de articole dedicate acestei teme din rubrica Consultații juridice. Ținem să reamintim cititorilor revistei «Monitorul Fiscal FISC.md» că, în corespundere cu conceptul inițial al ediției noastre, materialele din restul rubricilor ai revistei reflectă opinia autorului care poate să nu coincidă cu poziția oficială a SFS. Astfel, Liliana Agarcova scrie, în rubrica Expert, despre Aplicarea T.V.A. (VAT) la servicii în țările-membre UE. Un autor nou al revistei, avocat stagiar Daniela Dan propune pentru discuții pe Forum legislativ un proiect al Ministerului Finanțelor pentru modificarea regulilor de restituire a T.V.A. Microfonul în această ediție este oferit autorilor Lev Gorenștein, care propune opinia lui despre Modalitatea de includerea procentelor pentru credit, în cazul achiziţionării unui echipament, planificat ca un mijloc fix și schimbării ulterioare a destinaţiei şi utilizării ca un obiect de contabilitate și Veaceslav Ciobanu – cu opinia despre Diferența de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale. În compartimentul Contabilitate practică propunem materialul autorilor Valentina Panuș și Mariana Voloh Verificarea și corelarea informațiilor din declarația privind T.V.A. cu cele financiare. Tot aici, Luidmila Scacunova continuie să povestească despre Contabilizarea pierderilor de producție, iar Liudmila Lapițkaia – despre Particularitățile contabilității și fiscalității a instituțiilor de prestare a serviciilor educaționale. Rubrica SNC noi este prezentată de autorul Valentina Panuș, care dezvăluie Aspectele aplicative în determinarea pragului de semnificație conform noilor reglementări contabile. Panorama prezintă informația cu privire la Planul de acţiune privind erodarea bazei impozabile şi manipularea profiturilor – o nouă eră în impozitarea internaţională, elaborată de autorul Veronica Vragaleva. În final, despre Modificarea procesului de înregistrare și autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md citiți în materialul Marianei Chirtoacă din rubrica servicii.fisc.md a revistei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.