25
10 2019
875

Neprezentarea informațiilor ce țin de acordarea asistenței medicale ar putea fi sancționată

Încălcarea de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a regulilor privind publicarea pe pagina web a informațiilor oficiale ar putea fi sancționată. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce conține modificări și completări la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și la Codul contravențional. Autorii propun ca nepublicarea în termenul stabilit a contractelor cu prestatorii ce țin de acordare a asistenței medicale, anexelor și acordurilor adiționale, a contractelor privind eliberarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, cu informația, pe fiecare contract, despre achitarea sumelor compensate de către CNAM pentru anul precedent, a contractelor încheiate din mijloacele financiare, altele decât cele din fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice, a raportului anual privind executarea FAOAM, precum și a deciziilor Consiliului de Administrație, să fie sancționată cu amendă de la 42 la 72 UC pentru persoana cu funcție de răspundere. Persoana juridică ar putea fi sancționată cu amendă de la 60 la 90 UC pentru aceste încălcări. Potrivit proiectului, aceste informații se vor publica în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, desfășurării ședinței Consiliului sau prezentării raportului anual. Cu aceiași amendă ar putea fi sancționați și prestatorii de servicii medicale și farmaceutice care nu vor publica informațiile ce țin de contracte, decizii ale Consiliului de administrație al prestatorilor de servicii medicale sau alte informații oficiale pe pagina web sau, dacă nu dețin pagina, pe panoul de avize la loc vizibil. Totodată, se propune extinderea prevederilor art.2661 din Cod ce țin de încălcarea regulilor de gestionare a mijloacelor financiare provenite din FAOAM și asupra prestatorilor de servicii farmaceutice. Acesta prevede că, neprezentarea în termenul stabilit de contractul de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau de actele normative a dărilor de seamă, a rapoartelor şi a facturilor de plată pentru achitarea serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate sau prezentarea lor cu date incomplete ori eronate se sancționează cu amendă de la 60 la 180 UC, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.