17
02 2017
957

Noi atribuții pentru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

Ministerul Finanțelor propune un şir de modificări la Legea viei şi vinului, care Se preconizează ca gestionarea colectării contribuţiilor obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, evidenţa acestora, calculul penalităţilor, precum şi urmărirea datoriilor, să fie exclusă din atribuțiile organelor fiscale și să fie delegate Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, deoarece acest organ efectuează supravegherea şi controlul de stat asupra executării cerinţelor din legile în vigoare şi din reglementările tehnice privind produsele vitivinicole. Scopul acestei modificări este de a asigura ca întreg procesul de administrare a acestor venituri, inclusiv controlul acestora, să fie în competenţa unui singur organ, pentru o continuitate şi un randament de rezultat mai înalt. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, va constata, în caz de neachitare, apariția obligației de plată a contribuțiilor la Fond. Modelul actului de constatare și regulile de întocmire al acestuia vor fi stabilite de Guvern. Pentru fiecare zi de întârziere a plății contribuțiilor obligatorii în Fond, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice va calcula dobândă de întârziere în mărime de 0,1% din suma obligației de plată a contribuțiilor în Fond.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.