08
10 2018
1630

Noi cerinţe la declararea valutei în vamă

Funcționarul vamal va indica date suplimentare în Formularul tipizat TV-28, care se eliberează persoanelor fizice ce trec frontiera vamală şi serveşte pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), a documentelor de plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietrelor scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), a bijuteriei din metale preţioase şi din pietre scumpe, deşeurile acestora, după completarea declaraţiei vamale DV-6. În Monitorul Oficial din 5 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul privind modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 56-O din 21 februarie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate. Astfel, în Formularul TV-28 se va nota suplimentar:proveniența numerarului/instrumentelor monetare fiind indicată dacă suma declarată provine dintr-o moștenire, economii, vânzări, donație, cont bancar etc. • numele și adresa beneficiarului în cazul în care este vorba despre o altă persoană; • utilizarea prevăzută: de exemplu cumpărare imobil, investiție, donație, achitare datorie, uz personal etc. În acest context, prin Ordinul publicat a fost modificat și tabelul 3.1 din anexa nr. 2 al Ordinului nr.56-O din 21.02.2008. Potrivit documentului, formularele tipizate existente DV-6 și TV-28 vor fi utilizate până la epuizarea stocului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.