22
11 2016
1532

Noi competenţe pentru organul fiscal

Organul fiscal poate primi dreptul de a întocmi actul de control fiscal sau procesul-verbal cu privire la contravenţie ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control, constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta este o prevedere a unui proiect de lege, elaborat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Încălcările din domeniul aplicării mașinilor de casă și control cu memorie fiscală sunt sancţionate de organul fiscal în conformitate cu Codul Contravenţional şi Codul fiscal, însă până în prezent această prevedere nu este legiferată. Conform prevederilor actuale ale legislaţiei, Banca Naţională a Moldovei, în scopul exercitării atribuţiilor sale ce ţin de domeniul reglementării valutare, verifică şi unităţile de schimb valutar în care deseori depistează fapte ce constituie contravenţii, mai ales încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control. Însă, BNM nu este organ de specialitate specificat, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi de sancţionare, de aceea, Banca Naţională remite Actul privind rezultatul controlului pentru soluţionare şi sancţionare organului fiscal. În acest sens, pentru a legifera aceste prevederi, se propune completarea Codului fiscal şi a Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei cu prevederi ce ţin de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control constatate în actele de control ale BNM. Totodată, în Codul fiscal va fi introdusă o noţiune nouă de sistem informatic valutar. Sistemul se referă la regimul automat de eliberare a bonului de casă de către unităţile de schimb valutar, care efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dotate cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale. Proiectul poate fi consultat aici: particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.