01
10 2018
1296

Noi funcții și competențe pentru SFS

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat este completat cu unele funcții și competențe suplimentare ale SFS. În Monitorul Oficial din 28 septembrie curent a fost publicată Hotărârea ce prevede completarea Regulamentului cu unele funcţii şi competenţe ale SFS, care la momentul de faţă nu sunt incluse în Regulament, dar au fost conferite organului fiscal prin mai multe acte normative. Astfel, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat prevede pentru autoritatea fiscală atribuţiile: de constatare a infracţiunilor prevăzute la art.241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal (Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legea nr.49 din 23 martie 2018 privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003); • de efectuare a controlului asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă (Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative); • de efectuare, la solicitarea Ministerului Finanţelor, a verificării anuale, până la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenţionării creării locurilor de muncă a obligaţiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilităţii contractului de subvenţionare (Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative); • de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora (Legea nr. 295 din 21 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative); • de eliberare a certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control (Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative); • de efectuare a altor tipuri de controale decât cele prevăzute de Codul fiscal, stabilite în sarcina SFS prin acte normative speciale (Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.