15
08 2017
689

Noi rigori pentru conducătorii băncilor

În Moldova au fost înăsprite cerințele față de conducătorii și membrii Consiliului băncilor. Acestea sunt prevederile noului Regulament privind cerințele față de conducători, aprobat de Banca Națională și publicat în Monitorului Oficial din 11 august. Noul Regulament stabilește criteriile de corespundere, condițiile de evaluare, documentele necesare și ordinea de aprobare sau numire a persoanelor la funcții de conducere, obligațiunea de anunțare. Banca suportă responsabilitate pentru evaluarea gradului de corespundere atât pentru candidații la funcțiile de conducere, cât și pentru conducătorii în funcţie. Conducătorii băncii nu pot fi cei care personal sau împreună cu persoanele afiliate au deținut/ dețin in ultimii trei ani o pondere importantă de participare în capitalul băncii (sau băncilor). Calificarea și experiența de activitate a conducătorului trebuie să fie evaluată, luandu-se in considerare mărimea băncii, caracterul activității sale, precum și obligațiunile de funcție. Banca Națională va efectua o evaluare individuală pentru feicare persoană, inaintată la funcție de conducere. Se consideră că persoana nu corespunde funcţiei dacă aceasta nu are o reputaţie bună în mediul de afaceri, are antecedente penale, există probe că persoana respectivă a fost responsabilă de apariția problemelor financiare și administrative la fostele locuri de muncă, etc. În Regulament sunt specificate criteriile de evaluare a calificării și experienței. Pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului băncii este nevoie de experiență de cel puțin trei ani în funcție de conducere, sau în funcție similară de conducător, sau experiență academică în domeniul dreptului sau științelor economice. Pentru funcția de membru al organului executiv, inclusiv președinte și vicepreședinte, de conducător al unei filiale străine, experiența de muncă trebuie să fie de cel puțin cinci ani în domeniul financiar, dintre care minimum trei ani în funcții de conducere. Candidații la funcții de conducători și adjuncți ai filialelor băncilor vor avea experiența de muncă de cel puțin doi ani in domeniul activității financiare sau a corporației financiare. Totodată, este prevăzut că în cazul în care candidatul pentru funcția de conducere este vulnerabil politic, acesta trebuie să declare că în procesul executării mandatului această calitate nu va aduce prejudicii materiale sau de imagine băncii. Persoanele vulnerabil politic vor fi stabilite potrivit legislației în domeniul prevenirii și luptei cu spălarea de bani și terorismul financiar. Pentru evaluarea acestor persoane, Banca Națională va purta interviuri profesioniste cu fiecare candidat.

via | infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.