14
06 2017
654

Noile cerințele față de programul de reasigurare, în vigoare

Regulamentul privind cerinţele faţă de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor, elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.181-189 din 9 iunie 2017. Documentul conține cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile ce urmează a fi respectate la contractarea reasigurărilor. Care sunt cele mai importante cerințe ale programului de reasigurare? Programul trebuie să indice necesitățile de reasigurare, să definească şi să documenteze strategia privind gestiunea reasigurărilor şi să corespundă următoarelor criterii: • calitative și cantitative, care au stat la baza selectării formelor de reasigurare; • de selectare a reasigurătorilor, pieţei de operare, jurisdicției aplicabile, inclusiv proceduri de evaluare a siguranței lor; • monitorizarea programelor de reasigurare. Programul de reasigurare, adoptat de asigurător, trebuie să conțină un set de informații ce țin de tipurile de reasigurare (facultativă, obligatorie), formele și metodele de reasigurare (proporțională („cota parte” sau „excedent de sumă”), neproporțională („excedent de daună” sau „excedent de rată a daunei”), nominalizarea riscurilor pe tipuri de asigurare, nivelul reținerii proprii pe fiecare clasă de asigurare etc. Regulamentul stabilește că CNPF va avea dreptul să solicite revizuirea programelor de reasigurare, precum și a politicilor de subscriere ale asigurătorilor, în următoarele situații: • riscurile subscrise nu sunt acoperite prin reasigurare în limitele legale; • reasigurătorii selectați nu au o poziție financiară stabilă; • acceptarea reasigurătorilor nu corespunde cerințelor Regulamentului. Organele de conducere ale asigurătorului vor elabora și monitoriza programul de reasigurare, care va include, obligatoriu, modalităţile de implementare a strategiilor de activitate. Monitorizarea are scopul de a asigura: • existenţa condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurări subscrise şi a expunerilor agregate pentru riscurile subscrise pe clase de asigurări; • stabilirea limitelor sumelor asigurate pe clase de asigurare, care vor face obiectul reasigurărilor obligatorii; • stabilirea criteriilor de selectare a reasigurărilor facultative; • optimizarea și monitorizarea cheltuielilor de reasigurare; • principiile de gestionare a riscului de lichiditate, în cazul necompensării la timp a despăgubirilor datorate de reasigurător; • organizarea eficientă a administrării activităţii de reasigurare. Fiecare asigurător va menţine o reținere proprie maxim posibilă corespunzătoare capacităţii financiare şi volumului activităţii lui. Limita maximă a răspunderii asigurătorului pentru un risc asigurat sau preluat în reasigurare nu va depăşi 25% din valoarea capitalului propriu şi a rezervelor tehnice. Potrivit documentului, CNPF are dreptul de a cere unui asigurător să justifice politica sa privind reținerea proprie şi să emită decizii când va considera necesar, pentru a se asigura că asigurătorul nu simulează o reasigurare pentru un reasigurător străin. Oricare asigurător care doreşte să desfăşoare activitate de reasigurare activă va trebui să dispună de o politică bine definită pentru a garanta preluarea riscurilor în reasigurare. Acestuia i se permite să primească în reasigurare riscurile subscrise în strictă conformitate cu condițiile stabilite în limita claselor de asigurare în baza cărora a fost eliberată sau reperfectată licența, în baza slipului de reasigurare. Asigurătorul va prezenta în adresa CNPF un raport privind contractele cu reasigurătorii rezidenți și nerezidenți, anual, până la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune, în format electronic, dar și pe suport de hârtie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.