30
03 2017
863

Normele cu privire la procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare

În anexa nr. 2 al proiectului Ordinului sunt incluse Normele cu privire la procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, care stabilesc procedura de prezentare a acestora în organele vamale, controlul şi acceptarea sau refuzul de accept al acestora. Anexa prevede că Certificatul de origine a mărfurilor, declaraţia de origine şi declaraţia pe factură sunt documente justificative care confirmă caracterul preferenţial al originii mărfii şi care sunt prezentate organului vamal în baza acordurilor internaţionale de comerţ liber la care Republica Moldova este parte. Formularele certificatelor de origine sunt completate în conformitate cu prevederile acordului de comerţ liber şi a Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014. Potrivit Normelor, dovada de origine preferenţială a mărfurilor nu se acceptă de către colaboratorul vamal, dacă în cadrul controlului vamal se constatată că nu sunt indicate data şi locul eliberării certificatului de origine sau data şi locul înscrierii declaraţiei de origine pe documentul comercial, există suspiciuni întemeiate privind autenticitatea documentelor prezentate sau a datelor prevăzute de acestea, de exemplu, pe etichetă sau ambalaj este indicată o altă ţară de origine decât în dovada de origine a mărfurilor sau caracteristicele indicate în certificatul de origine conduc la concluzia că prelucrarea fost insuficientă pentru a determina originea. Instrucţiunea cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor. Instrucţiunea cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor, inclusă în Anexa nr 3, stabileşte procedura de desfăşurare a verificării ulterioare a certificatelor de origine a mărfurilor, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură, documente care constituie obiectul cererilor de asistenţă administrativă primite/trimise de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Instrucţiunea prevede că toate acţiunile biroului vamal de verificare a dovezilor de origine preferenţială sunt supravegheate de către subdiviziunea responsabilă de originea mărfurilor a Aparatului Central al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor va fi efectuată, conform proiectului Instrucţiunii, din oficiu, la iniţiativă Aparatului Central al Serviciului Vamal sau a biroului vamal. În cazurile când se stabileşte, că dovezile de origine preferenţială a mărfurilor sunt neautentice sau datele conţinute în acestea sunt eronate, subdiviziunea responsabilă de originea mărfurilor a Aparatului Central al Serviciului Vamal va prezenta rezultatele verificării organului competent al statului în care vor fi exportate mărfurile. Încheiere. Început.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.