05
02 2018
799

Noua structură ANI

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege ce vizează reorganizarea instituțională și asigurarea funcționalității Autorității Naționale de Integritate. Proiectul, înaintat de un grup de deputați, prevede un efectiv-limită pentru ANI în număr de 76 unități, precum și o nouă structură a autorității, prin crearea subdiviziunilor ce vor asigura activitatea de bază. Astfel, se propune crearea Serviciului securitate, audit și control al integrității, subdiviziune ce va realiza măsurile de securitate internă, va asigura promovarea standardelor de calitate în activitatea de control a inspectorilor de integritate și respectarea normelor de etică și de conduită. Potrivit proiectului, serviciul va evalua activitatea inspectorilor de integritate, va gestiona anchetele de serviciu în care aceştia vor fi vizați, precum și va asigura auditul intern al ANI. Tot în atribuțiile subdiviziunii va intra și controlul respectării procesului de distribuire aleatorie a sesizărilor, de accesare a datelor cu caracter personal și a bazelor de date aflate la dispoziția inspectorilor de integritate. Totodată, se propune crearea Inspectoratului de integritate - o altă subdiviziune, ce va fi responsabilă de controlul averilor, intereselor personale, incompatibilităților și restricțiilor pentru inspectorii ANI. De asemenea, în cadrul ANI vor funcționa Direcția evaluarea, prevenirea și implementarea politicilor, Direcția juridică, Direcția resurse umane și documentare și Direcția financiară și administrativă. Pentru asigurarea funcționării și dezvoltării sistemului informațional automatizat E-Integritate se propune crearea Serviciului tehnologii informaționale, iar pentru asigurarea transparenței activității și dezvoltării comunicării va fi format Serviciul cooperare și relații cu publicul. Menționăm că, la moment, structura ANI este formată din conducere – președinte, vicepreședinte și aparatul ANI, ce include inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractant. Potrivit proiectului, pentru funcționarea ANI este necesar un fond de salarizare lunar estimat la 1,34 mil. lei, inclusiv cote și prime obligatorii de asigurări sociale și medicale. Mijloacele respective vor fi alocate din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.