09
07 2014
1640

Nu lipsiţi angajaţii de garanţii sociale

Continuă prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV-5 pentru trimestrul II al anului 2014. Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, plătitorii de contribuţii de asigurări sociale de stat sînt obligaţi să prezinte dările de seamă pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. De menţionat că pînă în prezent o parte din agenţii economici nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru trimestrul I, termenul fiind pînă la 30 aprilie, curent. Pe site-ul oficial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale vezi lista agenţilor economici care au cele mai mari datorii la bugetul asigurărilor sociale de stat la capitolul depunerii documentelor pentru ţinerea evidenţei stagiului de cotizare a angajaţilor. Conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova, neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale, se aplică sancţiuni administrative. Pe lîngă faptul că neprezentarea la timp a contribuţiilor se sancţionează, mai există şi riscul de a lipsi angajaţii de garanţii sociale. Potrivit art. 7 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.98 dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale. Confirmarea venitului asigurat şi a stagiului de cotizare realizat după 01.01.1999, se efectuează în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale fără solicitarea certificatelor cu privire la salariu.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.