04
02 2015
1137

Numărul Agentilor economici autorizați care beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale

Serviciul Vamal informează că conceptul european de Agent Economic Autorizat (AEO) este implementat cu succes în Republica Moldova. Astfel la data curentă deja sunt certificaţi 63 de AEO, care beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale. Totodată, în proces de examinare a conformării la condiţiile stipulate pentru Certificarea AEO sunt încă 16 cereri recepţionate de la agenţi economici din diverse regiuni ale ţării. Menţionăm că, titularii Certificatelor AEO beneficiază de o serie de avantaje şi simplificări care diminuează considerabil atît timpul destinat vămuirii mărfurilor cît și cheltuielile suportate pentru desfăşurarea tranzacţiilor economice externe, printre care:
  • accesul prioritar în punctele de trecere a frontierei de stat,
  • reducerea numărului de controale vamale,
  • tratament prioritar la efectuarea controlului
  • posibilitatea de a alege locul efectuării controlului
Suplimentar la beneficiile expuse se bucură şi de unele avantaje indirecte, care nu sunt direct legate de activitatea vamală printre care: recunoaştere drept partener de afaceri sigur şi de încredere, întărirea securităţii şi siguranţei întreprinderii; reducerea costurilor controalelor; sporirea fidelităţii clienţilor. Specificăm, că lista AEO, poate fi accesată în rubrica "AEO şi proceduri simplificate". Această listă este publicată în strictă conformitate cu legislație (pct. 22 al Regulamentului privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de agent economic autorizat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunii a 271-a şi a 281-a din Codul Vamal al Republicii Moldova), care prevede că informaţia privind deţinerea certificatului AEO poate fi făcută publică prin plasare pe pagina web oficială a Serviciului Vamal cu acordul titularului certificatului AEO. Notă: Pentru orice altă informaţie referitoare la Conceptul AEO sau la procedurile simplificate de vămuire, puteţi consulta pagina web a Serviciului Vamal rubrica "AEO şi proceduri simplificate".

via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.