02
11 2015
1335

O afacere în Moldova va fi înregistrată doar în trei zile

Înregistrarea unei întreprinderi la Camera Înregistrării de Stat se va efectua în 3 zile față de 5 zile în prezent, potrivit unui proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare, aprobate de guvern. Reducerea termenului de înregistrare a unei afaceri va fi posibilă datorită modernizării tehnologice și utilizării principiului ”ghișeului unic”. În acest sens, proiectul de modificări și completări expune noțiunea de ”ghișeu unic” într-o formulă mai amplă, acesta fiind definit drept mecanism, care acordă persoanelor implicate în activitatea de întreprinzător, consultări privind formalitățile legate de inițierea și desfășurarea unei afaceri, verificarea denumirii ei, perfectarea actelor de constituire și publicarea informației în Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat. De asemenea, solicitantul de a înregistra o întreprindere poate obține informații necesare înregistrării prin intermediul rețelelor electronice la autoritățile publice, fără implicare din partea sa. Camera Înregistrării de Stat va prezenta, la momentul înregistrării afacerii, informații pentru luarea solicitantului de înregistrare și la evidența fiscală, statistică, medicală și socială. Astfel, scopul este de a fortifica funcționalitatea și eficiența ghișeului unic. Urmare, agentul economic va efectua o singură vizită pentru a înregistra o afacere la Camera Înregistrării de Stat, într-un singur punct. Taxele pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de către Camera Înregistrării de Stat vor fi expuse în lege, nu în hotărîre de guvern. De exemplu, înregistrarea persoanei juridice, filialei și reprezentanței întreprinderii în cadrul mecanismului ghișeului unic va costa 1 149 lei, în afara mecanismului ghișeului unic – 796 lei. Taxa de înregistrare de stat a întreprinzătorului individual va constitui 364 lei. Astfel, solicitantul poate face o alegere – să se înregistrează prin ghișeul unic sau în mod tradițional, dar va face mai multe vizite. Taxa pentru îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale de constituirea și înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual este de 193 lei, cea pentru redactarea actului de constituire, a hotărîrii adunării generale a asociaților (acționarilor), a deciziei asociatului unic – 120 lei. Pentru verificarea și rezervarea denumirii întreprinderii, inclusiv prin intermediul internetului, pînă la 6 luni, taxa stabilită este de 71 lei. Iar pentru publicarea informației în Buletinul Electronic al Camerei Înregistrării de Stat taxa este de 131 lei. Sunt prezentate taxele și pentru furnizarea informației din Registrul de stat, inclusiv starea persoanei juridice – pasivă, activă, în proces de reorganizare, interdicțiile executorilor judecătorești aplicate asupra acesteia, precum și pentru obținerea extraselor din Registru de Stat. Taxele variază între 73 lei și 245 lei. Regimul de urgență în înregistrarea unei afaceri va fi păstrat, dar nu este impus antreprenorilor, fiind unul opțional, la care apelează agenții economici din proprie inițiativă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.