11
05 2020
881

Obligativitatea acordului organului sindical la concedierea unor membri ar putea fi exclusă

Dreptul de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaţilor aleşi în organele sindicale si neeliberaţi de la locul de muncă de bază ar putea fi exclus. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative. Documentul este elaborat în scopul executării hotărârilor Curții Constituționale (nr.3 din 4 februarie 2020 și nr. 34 din 8 decembrie 2017), prin care prevederile art. 87 alin. (2) şi alin. (3) din Codul muncii (obligativitatea acordului organului sindical la concediere) şi art. 33 alin. (3) din Legea sindicatelor au fost declarate neconstituţionale. Potrivit proiectului, tragerea la răspundere disciplinară, transferul la o altă muncă sau concedierea salariaților – membri ai sindicatului, a salariaților aleși în componența organelor sindicale sau a conducătorilor organizațiilor sindicale primare neeliberați de la locul de muncă de bază se va efectua în continuare cu consultarea organelor sindicale respective. Astfel, acestora li se păstrează, în continuare, suficiente garanții legale care le vor asigura protecția drepturilor și intereselor. De asemenea, activitățile funcționarilor sindicali care își îndeplinesc obligațiile orientate spre apărarea drepturilor și intereselor de muncă, profesionale, economice și sociale ale angajaților –membri de sindicat nu pot servi pentru angajator drept temei de concediere a acestora ori de aplicare a altor sancțiuni ce le-ar afecta drepturile și interesele ce decurg din raporturile de muncă. Funcționarii sindicali beneficiază de dreptul de acces în justiție pentru a-și apăra drepturile în eventualitatea unor abuzuri care au stat la originea concedierii lor, iar la examinarea litigiului individual de muncă de către instanța de judecată angajatorul este obligat să demonstreze legalitatea și să indice temeiurile eliberării din serviciu a salariatului. Prin urmare, în Codul muncii vor fi instituite garanții împotriva concedierii abuzive de către angajator, de care pot beneficia și salariații – funcționari sindicali. Prin acest proiect se propune și excluderea normei juridice prin care nu se admite concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale timp de 2 ani după expirarea mandatului. Documentul poate fi consultat până la 15 mai 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.