26
03 2020
647

OCN, obligate să-și majoreze capitalul social

Din 1 ianuarie 2021, mărimea minimă a capitalului social pentru organizațiile de creditare nebancară (OCN) va constitui 1 mil. lei, ceea ce va contribui la consolidarea stabilităţii financiare a acestora (actualmente indicatorul este de 300 mii lei). Prevederea este inclusă în Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Legea nr. 1/2018), modificările fiind publicate în „Monitorul oficial”. Cerințele au fost elaborate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în scopul consolidării capacității în domeniul reglementării şi supravegherii activității OCN, instituirii creditării responsabile, stabilirii condiţiilor şi modului de evaluare a capacităţii de rambursare a creditului nebancar şi/sau leasing financiar a clientului, gradului de acoperire cu gaj, criteriilor aferente raportului serviciului datoriei la venitul debitorului etc. Una din completări stabilește că, pentru împrumuturile în valoare de până la 50 mii lei (acordate persoanelor fizice consumatori), este interzisă efectuarea schimbării clauzelor contractuale care, ca efect, măresc obligaţia pecuniară iniţială a consumatorului. Totodată, în cazul în care consumatorul va înregistra întârzieri de peste 30 de zile în executarea obligaţiilor prevăzute în contractul de credit, va fi interzisă încheierea oricăror alte acte juridice cu acelaşi debitor care ar majora obligaţia pecuniară totală a acestuia până la stingerea obligaţiei de rambursare a creditului nebancar curent şi expirarea a cel puţin 10 zile lucrătoare de la această acţiune. Normele vor proteja consumatorii persoane fizice de riscul de supraîndatorare. În condițiile noi, OCN sunt obligate să raporteze cel puţin unui birou al istoriilor de credit (BIC). Legea nr. 1/2018 a fost completată cu noțiunea de „împrumut subordonat”. Acesta va extinde sursele de finanțare pentru OCN și se va considera împrumutul acordat printr-o singură operațiune de către deținătorii OCN și/sau de către bănci, societăţi financiare nebancare, organizații necomerciale și/sau persoane considerate investitori calificați potrivit legislației privind piața de capital, a cărui valoare va depăși echivalentul a 600 000 lei și care va corespunde, cumulativ, criteriilor stabilite1. Totodată, în cazul majorării capitalului social al organizației, suma aportului fiind de cel puțin 500 000 lei depusă integral în formă bănească, autoritatea de supraveghere va solicita suportul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea verificării sursei mijloacelor financiare utilizate. Conform modificărilor publicate, OCN vor fi obligate să își desfășoare activitatea în sediul organizației/sucursalei oficiului secundar înregistrat în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, care urmează a fi situat într-o clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinaţie locativă, sau într-o altă construcţie capitală. __________________________________________________________ 1 a) nu este garantat; b) termenul de scadenţă este de cel puţin 3 ani. Dacă termenul nu este fixat, acesta este rambursabil, la discreţia exclusivă a OCN, însă nu mai devreme de 3 ani de la data acordării; c) dispoziţiile care reglementează împrumuturile subordonate nu indică în mod explicit sau implicit că împrumuturile subordonate vor fi sau ar putea fi rambursate anticipat de către organizația de creditare nebancară în alte cazuri decât cel de lichidare a organizației de creditare nebancară; d) în cazul lichidării organizației de creditare nebancară, împrumutul se achită după executarea creanţelor tuturor creditorilor OCN.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.