07
03 2017
2164

Ordinul privind achitarea şi evidenţa plăţilor în anul 2017 la bugetul public prin sistemul trezorerial, în vigoare

În ediţia Monitorului Oficial nr, 67-71 din 3 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017. Ordinul a fost elaborat în scopul ajustării modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017. Astfel, potrivit documentului, taxa se va achita de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică, obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul și marca autovehiculului. Totodată, vinieta se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000 şi se va achita online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPAY), precum și la toate ghișeele ale BC”Moldova Agroindbank” S.A., care au oficii în punctele de trecere a frontierei de stat și pe întreg teritoriul țării. În acelaşi timp, amenzile și sancțiunile contravenționale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de statse vor vira la codul IBAN: MD57TRGAAA14311201000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră. Ordinul mai prevede şi modificarea administrării unor plăţi. Astfel, vinieta va fi administrată de Serviciul Fiscal de Stat, iar amenzile şi sancţiunile contavenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat vor fi administrate de Ministerul Finanţelor. Totodată, va fi completat Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat cu următoarele poziţii:
  • amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Autorităţii Administrative Agenţia Naţională Transport Auto încasate în bugetul de stat;
  • amenzi aplicate de către Agenţia Achiziţii Publice încasate în bugetul de stat, administrate, la fel, de Ministerul Finanţelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.