06
09 2018
868

Organizațiile necomerciale se pot înregistra în Lista beneficiarilor de desemnare procentuală

Organizațiile necomerciale sunt invitate, în perioada 3 – 30 septembrie 2018, să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%), informează Ministerul Justiției. Astfel, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale din 30 noiembrie 2016, Ministerul Justiției recepționează cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale organizațiilor solicitante, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%. În baza acesteia, în anul 2019 persoanele fizice vor alege organizațiile la care vor direcționa cele 2% din impozitul pe venit. Mecanismul desemnării procentuale este o modalitate indirectă prin care contribuabilii pot susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a entităților religioase. La mecanismul 2% pot aplica: 1. Asociațiile obștești, fundațiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, conform art. 30 al Legii nr.837 cu privire la asociațiile obștești; 2. Cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, conform art. 15 al Legii 125 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie. Sunt eligibile să participe le mecanismul 2% organizațiile necomerciale care: • activează timp de cel puțin un an până la depunerea cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor 2%; • nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare (prezența sau lipsa datoriilor se verifică de către Ministerul Justiției, fără obligația prezentării certificatului de către organizație). Important! Organizațiile care vor să fie înregistrate în Lista beneficiarilor 2% nu sunt obligate să dețină statutul de utilitate publică, acordat de Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei, însă trebuie să demonstreze că practică activităţi de utilitate publică. Pentru a fi înregistrat în lista beneficiarilor, organizațiile urmează să depună o cerere atât prin poștă sau la sediul Ministerului Justiției, cât și în format electronic la secretariat@justice.gov.md. Cererea urmează a fi semnată nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire (procură). Ministerul informează că organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% pentru anul 2018 nu trebuie să depună repetat cereri de înregistrare. Ministerul Justiției va verifica prezența datoriilor și va oferi 10 zile pentru achitarea datoriilor. Dacă organizațiile solicitante nu vor achita datoriile vor fi excluse din Lista beneficiarilor 2%. Totodată, până la sfârșitul anului 2018, Ministerul Justiției va transmite Lista beneficiarilor desemnării procentuale către Serviciul Fiscal de Stat și o va publica pe pagina sa web oficială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.