20
03 2018
1335

Organizațiile necomerciale vor fi înregistrate de Agenția Servicii Publice

Atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea organizaţiilor necomerciale vor fi transmise Agenției Servicii Publice. Parlamentul a votat în ședința din 16 martie curent un proiect de lege în acest sens. Astfel, Agenția va înregistra, pe lângă organizațiile necomerciale, publicaţiile periodice şi agenţiile de presă, asociaţiile obşteşti, inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora, fundaţiile, filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine, patronatele, sindicatele, organizaţiile de mediere, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, precum și partidele politice. Agenția va înregistra nu doar asociaţiile obşteşti republicane şi internaţionale, dar şi cele locale. Această modificare are scopul de a dezvolta principiul ghişeului unic și asigurarea evidenţei unice şi comprehensive a persoanelor juridice. Serviciile de înregistrare vor fi prestate de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept din cadrul instituției. În proiect se menționează că, în cazul în care efectivul limită aprobat va fi insuficient, acesta va fi suplinit cu un număr nesemnificativ de angajați. Astfel, implementarea proiectului va necesitat unele cheltuieli de personal. La rândul său, Ministerul Justiției, în limitele stabilite de legile speciale, va avea dreptul de avertizare a organizaţiilor necomerciale în cazul constatării abaterilor de la prevederile statutare, de sesizare a instanţei judecătoreşti pentru suspendarea activităţii sau lichidării organizaţilor necomerciale în cazul în care activitatea pe care o desfăşoară este contrară prevederilor legale. O altă modificare prevăzută de proiect vizează reducerea termenului de înregistrare a unei organizaţii necomerciale de la 30 zile la 15 zile. Transferul unor competenţe ale Ministerului Justiţiei către alte autorităţi publice constituie o soluţie optimă în contextul reformei administraţiei publice şi delimitează funcţiile de elaborare şi de promovare a politicilor de cele de implementare a acestora, se spune în nota proiectului. Reamintim că Agenția Servicii Publice a fost creată în contextul reformei de modernizare a serviciilor publice, activitatea ei are drept scop facilitarea și eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.