20
08 2018
808

Până la 5 noiembrie 2018 se va desfășura primul audit energetic

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea cu privire la eficiența energetică și decretul pentru promulgarea ei. Scopul actului normativ constă în crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței energetice prin realizarea planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice, prin dezvoltarea pieței serviciilor energetice, precum și prin implementarea altor măsuri de eficiență energetică. Astfel, legea prevede unele îmbunătățiri ale domeniului, cum ar fi efectuarea auditului energetic. Potrivit documentului, se vor întări procedurile de audit și se vor introduce măsurile privind verificarea economiilor obținute, a controlului calității activității auditorilor și a auditurilor efectuate de ei în beneficiul cetățenilor. Pentru întreprinderile mari – care au un număr mediu scriptic anual de peste 249 salariați, cu suma anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 mil. lei și cu o valoare totală anuală de bilanț a activelor ce depășește 50 mil. lei, auditul energetic se va desfășura în mod obligatoriu la fiecare patru ani. Primul audit energetic va fi efectuat până la 5 noiembrie 2018. Totodată, auditul va fi obligatoriu pentru proiectele de eficiență energetică finanțate din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale și proiectele de eficiență energetică finanțate de autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniu - o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu statut de persoană juridică distinctă. În același timp, auditul nu va fi obligatoriu pentru întreprinderile mici și mijlocii, însă ele trebuie să fie informate referitor la beneficiile auditului energetic, să încurajeze realizarea acestuia, inclusiv prin instituirea schemelor de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor aferente, cu aplicarea prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat. De asemenea, autoritatea responsabilă va organiza programe de informare și sensibilizare a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin intermediul asociațiilor obștești, în legătură cu cele mai bune practici pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de energie. Legea mai prevede instituirea schemelor de obligații de eficiență energetică. Proiectul este destinat pentru 62 de întreprinderi – 25 importatori de petrol și motorină, 11 de gaz lichefiat, 3 distribuitori de energie electrică și 23 distribuitori de gaze naturale. Acestea vor fi obligate să achite anual contribuții egale cu suma cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică, menite să asigure economiile anuale obligatorii. Mijloacele financiare transferate în cadrul schemei de obligații vor fi administrate prin sistemul trezorerial de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice. Soldurile de mijloace financiare formate la sfârșitul anului bugetar din contul schemei de obligații sunt accesibile pentru utilizare în aceleași scopuri în anul bugetar următor. Pentru realizarea prevederilor nu sunt necesare cheltuieli suplimentare decât cele deja preconizate în bugetul de stat, oferite de către donatori pentru acordarea asistenței tehnice în vederea creării autorității responsabile de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice. Obiectivele naționale în domeniul eficienței energetice pentru anul 2020 sunt stabilite la nivelul ce nu va depăși consumul de energie finală în valoare de 2796 mii tone echivalent petrol (ktep) sau de energie primară în valoare de 2968 ktep.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.