27
09 2017
1860

(Partea IV) Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017

Este în drept angajatorul să rețină din salariul persoanei fizice, angajate pe parcursul anului, în cazul în care aceasta a achitat până la angajare de sine stătător, prima stabilită în sumă fixă pentru anul 2017 cu o reducere de 50%? Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr.1593-XIV, persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr. 2 (plătitori de prime stabilite în sumă fixă) vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de până la data de 31 martie a anului de gestiune. În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017 (nr.285 din 16 decembrie 2016) prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru anul 2017 constituie 4 056 lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV (persoane fizice care sunt obligate să se asigure în mod individual). Astfel, art. 4 din Legea menționată stabilește pentru anul 2017 cuantumul primei fixe în mărime de 4 056 lei și două cote de reduceri a primei date, și anume:
  • 50%, ceea ce constituie 2 056 lei, care urmează să fie achitate de către persoanele fizice neangajate, și anume: fondatorii de întreprinderi individuale; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură; alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar) (persoane specificate la pct. 1 lit. b), c), d) și e) și la pct. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XIV din 26.12.2002);
  • 75%, ceea ce costituie 1 014 lei, care urmează să fie achitate de către persoanele fizice neangajate și anume: proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari, dacă aceștia nu fac parte concomitent din categoriile specificate la pct. 1 lit. b), c), d) și e) și la pct. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr.1593-XIV din 26.12.2002.
Totodată, în cazul expus în întrebare este necesar a ține cont și de prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr.1593-XIV, care prevede că în cazul în care persoana fizică la început de an este stabilită ca plătitor al primei fixe, iar pe parcursul anului se include în una din categoriile de plătitori ai primei ce se calculează în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, aceasta va fi scutită de achitarea primei din salariu și alte recompense până la finele anului de gestiune cu condiția că va confirma faptul achitării primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune. În cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate. Documentele care urmează să fie prezentate angajatorului de persoana fizică, pentru a confirma achitarea primei fixe, sunt certificatul eliberat de către Agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, prin care se va indica concret suma achitată și perioada pentru care a fost achitată această primă sau copia poliței de asigurare procurată din oficiul poștal prin care se va indica perioada valabilității acesteia (anul de gestiune) și bonul de plată a primei date. Astfel, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se vor calcula de către entitate din salariu și recompensele achitate în folosul angajatului, care va confirma achitarea primei fixe până la finele anului de gestiune, indiferent de reducerea de care a beneficiat (50% sau 75%). Iar începând cu anul următor anului pentru care a fost achitată prima fixă, calcularea primelor menționate din salariul acestui angajat se va efectua în modul general stabilit, adică ca și la ceilalți angajați. Prin urmare, suma salariului și a recompensei achitate acestui angajat până la finele anului de gestiune nu urmează a fi declarată/inclusă nici în Raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Forma MED08), deoarece în acest raport se declară doar veniturile din care s-au calculat primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (vezi modul de completare a acestui Raport). Partea I Partea II Partea III Partea V

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.