29
02 2016
2551

(Partea II) Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit

COR: De asemenea, multe întrebari adresează contribuabilii privind veniturile, ce necesită a fi declarate. De exemplu, remitențele, adică banii primiți de la rudele, care lucrează peste hotare, aceste venituri trebuie să fie declarate sau nu? Что должен знать налогоплательщик о декларировании подоходного налога (Часть II) P.C.: Actualmente, potrivit Codului fiscal, veniturile obținute de peste hotarele republicii, care urmează a fi declarate în Moldova sunt: venitul din investiții și financiar, obținut de către persoanele fizice rezidente, adică cetățeni ai Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și venitul obținut peste hotarele republicii ca urmare a activității desfășurate de persoanele fizice în Republica Moldova. Alte venituri primite de peste hotarele Republicii Moldova (precum ar fi remitențele) nu se declară. COR: În declarație este și o rubrică (boxă) specială despre veniturile obținute de la vânzarea unor proprietăți/case, apartamente, mașini, terenuri agricole. Cum sunt impozitate acestea? P.C: După cum am menționat anterior, persoanele fizice, care pe parcursul anului au înstrăinat( comercializat) case, apartamente, terenuri agricole etc., au obligația de a prezenta Declarația (Forma CET08) prin care urmează să-și determine suma creșterii de capital de la înstrăinarea proprietății. Pentru a determina dacă în urma înstrăinării proprietății am obținut creștere de capital este necesar de a stabili diferența dintre suma încasată de la înstrăinarea proprietății și suma achitată anterior pentru procurarea sau crearea acestei proprietăți. Suma creșterii de capital, care urmează a fi impozitată, constituie 50% din diferența obținută. Totodată, la determinarea creșterii de capital se vor lua în calcul și alți indicatori. De exemplu, dacă proprietatea înstrăinată constituie locuința de bază; anul, când a fost construit blocul în care este amplasat apartamentul vândut. Recomandăm insistent persoanelor fizice, care în anul 2015 au înstrăinat proprietatea, de a solicita suportul necesar pentru determinarea creșterii de capital la organele fiscale teritoriale sau să apeleze la Centul de apel al SFS. tel.0 8000 1525 (apel gratuit). De asemenea, cu exemple pentru determinarea creșterii de capital contribuabilii pot să se familiarizeze în Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital, plasat pe pagina oficială a SFS www.fisc.md COR: Dar premiile obținute de la unele concursuri, din cadrul unor companii promoționale, loterii, acestea necesită a fi declarate și care este modalitatea de impozitare? P.C: Articolul 20 din Codul fiscal specifică tipurile de venit neimpozabil, care nu urmează a fi incluse în venitul brut al contribuabilului. Astfel, premiile acordate elevilor şi profesorilor animatori, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale, nu se supun impozitării (art.20 lit. u din Codul fiscal). De asemenea, potrivit articolului nominalizat, nu se supun impozitării câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală, care pentru anul 2015 constituie 10 128 lei (art.20 p.1 al Codului fiscal). Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea I) Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea III) Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea IV)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.